شرکت خدمات مالی و حسابداری تدبیر حساب میزان

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

سوالات مکرر را به این صورت نمایش دهید

1 - شرکت تدبیر حساب میزان در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

پاسخ :حسابداری و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اظهار نامه عملکرد و….

2 - چک هایی که از مشتریان به صورت مدت دار دریافت می شوند می بایست در اسناد پرداختی ثبت شود و یا در اسناد دریافتی ؟

بستانکار به افرادی اطلاق می گردد که طلب کار می باشند و به عبارتی دیگر از ما طلبکار هستند.در زمان پرداخت چک از سمت ما حساب های بستانکاری که نزد ما وجود دارد بدهکار و حساب اسناد پرداختی بدهکار می گردد و بر عکس در این قضیه هنگامی که در ازای هر گونه خدماتی که به دیگران ارائه می شود چک دریافت می کنیم حساب اسناد دریافتی بدهکار و حساب ما در زمینه ی ارائه ی خدمات بستانکار می گردد.

3 - تفاوت اساسنامه و شرکت نامه چیست ؟

اساسنامه اعتبار شرکت می باشد و همانند یک شناسنامه که به یک شخص هویت می دهد یک اساسنامه نیز هویت یک شرکت می باشد که در آن خط مشی یک شرکت و وظایف افراد و … مشخص می گردد و حال آنکه شرکت نامه در شرکت های تضامنی وجود دارد که در واقع یک سند رسمی میان دو شریک در شرکت می باشد که برای تشکیل یک شرکت تجاری استفاده می گردد

4 - با سلام آیا هزینه ی تعمیرات در معاملات فصلی لحاظ می گردد؟

بله ، هزینه ی تعمیرات نیز در معاملات فصلی لحاظ می گردد ، در ماده ی 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ، موارد مشروحه ی ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشد :

1) خرید و فروش اوراق بهادار

2) خرید و فروش حق تقدم سهام

3) سود و کارمزد موسسات بانکی و غیر بانکی

4) دریافت و پرداخت حق عضویت مجامع حرفه ای

و …

5 - با سلام: اگر مبلغ خرید دفاتر با مبلغ خرید ارزش افزوده و ماده 169 مغایرت باشد چی میشود یعنی مبلغ خرید دفاتر بیشتر نشون داده شده باشیم و واقعی هم باشه.ممنون

چون در گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر خرید یا فروش های کمتر از 12/0000/000 ریال ( طبق بخشنامه ازمان مالیاتی ) می بایست بصورت تجمیعی ثبت گردد و نیازی به درج شماره اقتصادی یا شناسه ملی فروشنده یا خریدار نمی باشد می توان تطبیق مورد نظر صورت گیرد . همچنین با ارسال نامه کتبی و مراجعه به اداره اصلاحات انفورماتیک حوزه مربوطه می توان گزارش فصلی دوره مورد نظر را اصلاح نماید.

سوالات خودتان را ازما بپرسید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

نام شرکت شما

موضوع

پیام شما