سیستم خرید و فروش

– امکان صدور فاکتور خرید با شماره‌های دلخواه کاربر

– صدور شماره فاکتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار و بدون دخالت کاربر

– امکان ثبت فاکتور خرید در تاریخ‌های گذشته و مابین فاکتورها

– امکان اختصاص شماره سریال چاپی به هر فاکتور

– امکان مشاهده ریز وضعیت حساب فروشنده روی فاکتور خرید

– امکان مشاهده اطلاعات تکمیلی فروشنده (آدرس، کدپستی، تلفن، شماره همراه، فکس، کد ملی و …) روی فاکتور خرید

– امکان ورود کالا به نرم‌افزار با استفاده از تمامی دستگاه‌های بارکدخوان

– امکان انتخاب انبار کالا از روی فاکتور جهت اضافه‌شدن کالای خریداری شده به آن انبار

– مشاهده موجودی فعلی هر کالا در انبار قبل از ثبت فاکتور خرید

– امکان اختصاص سری ساخت به هر ردیف از کالاها در فاکتور به منظور انبارداری جداگانه هر سری از یک کالای مشخص در انبار

– امکان پیشنهاد قیمت خرید کالا توسط نرم‌افزار به کاربر (با تنظیمات انجام شده هنگام معرفی کالا)

– امکان درج تخفیف خرید (درصد یا مبلغ) روی هر ردیف از کالاها بصورت مستقل از کالاهای دیگر در فاکتور

– امکان محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی هر ردیف از کالاها بصورت مستقل از کالاهای دیگر با انتخاب کاربر

– امکان اضافه‌کردن اضافات و کسور (سایر هزینه‌های خرید از جمله هزینه حمل به فاکتور)

– صدور سند حسابداری مربوط به فاکتور، همزمان با ثبت فاکتور بصورت خودکار

– امکان مشاهده سند حسابداری هر فاکتور از روی فاکتور

– امکان مشاهده مانده تسویه نشده هر فاکتور از روی فاکتور

– امکان جستجوی هر فاکتور جهت ویرایش یا حذف از روی فاکتور

– امکان تسویه آنی فاکتور بصورت وجه نقد، چک روز و چک مدت‌دار

– چاپ فاکتور بلافاصله پس از ثبت در قالب‌های مختلف (A4 . A5 . ویژه و …)

– امکان کپی کردن اطلاعات هر فاکتور در فاکتور جدید

– امکان الصاق مستندات فاکتور از جمله، قرارداد، بارنامه، … به فاکتور

– امکان تعریف شرح‌های پیش فرض برای فاکتورها جهت افزایش سرعت در ثبت فاکتور

– امکان جستجوی فاکتورها بر اساس سال مالی، تاریخ ثبت، شماره فاکتور، کد کالا، مبلغ فاکتور و نام فروشنده

برگشت از خرید :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور برگشت از خرید نیز می شود

. امکان صدور فاکتور برگشت از خرید بر مبنای فاکتورهای خرید مختلف

پیش فاکتور فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول پیش فاکتور فروش نیز می شود

. صدور پیش فاکتور فروش بدون اعمال تغییر در مانده حساب مشتری و موجودی انبار

فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور فروش نیز می شود

. امکان صدور فاکتور فروش بر مبنای پیش فاکتورهای مختلف

برگشت از فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور برگشت از فروش نیز می شود

. امکان صدور فاکتور برگشت از فروش بر مبنای فاکتورهای فروش مختلف

– امکان معرفی کالای تعمیری و خدمات، بدون تأثیر در موجودی کالا و انبارها

خرید خدمات :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور خرید خدمات نیز می شود

فروش خدمات :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور فروش خدمات نیز می شود

– ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹ بصورت خودکار

– ساخت گزارش مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت خودکار

– امکان معرفی N نرخ برای هر کالا

– گزارش فاکتورهای خرید

– گزارش فاکتورهای خرید به تفکیک فروشنده

– گزارش فاکتورهای خرید به تفکیک کالا

– گزارش فاکتورهای خرید تسویه نشده به تفکیک فروشنده

– گزارش فاکتورهای خرید تسویه شده به تفکیک فروشنده

– گزارش تخفیفات اقلامی خرید

– گزارش نحوه تسویه فاکتورهای خرید

– گزارش خرید فصلی

– گزارش مقایسه خرید به تفکیک ماه

– گزارش جمع کل خرید به تفکیک ماه

– گزارش فاکتورهای فروش

– گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک خریدار

– گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک کالا

– گزارش فاکتورهای فروش تسویه نشده به تفکیک خریدار

– گزارش فاکتورهای فروش تسویه شده به تفکیک خریدار

– گزارش تخفیفات اقلامی فروش

– گزارش نحوه تسویه فاکتورهای فروش

– گزارش فروش فصلی

– گزارش دریافت روی فاکتور فروش از طریق پایانه بانکی

– گزارش مقایسه فروش به تفکیک ماه

– گزارش مقایسه جمع کل فروش به تفکیک ماه

– گزارش سودوزیان به تفکیک کالا

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم خرید و فروش

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم خرید و فرش، می توان کلیه امور مربوط به خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فرش، پیش فاکتور فروش، فروش مبنایی، فروش فروشگاهی، برگشت از فروش فروشگاهی، خرید خدمات، فروش خدمات و … را انجام داد.

سیستم خرید و فروش

سیستم خرید و فروش

با استفاده از فرم “خرید” امکان ثبت خرید مواد و کالا در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “خرید” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای خرید، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل فروشنده روی فاکتور، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

همچنین با ثبت فاکتور خرید، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

خرید

کارکرد فرم “برگشت از خرید” دقیقا معکوس فرم “خرید” است. با این تفاوت که این امکان به فرم اضافه شده است که می توان برگشت از خرید را بر مبنای خریدی که انجام شده، ثبت نمود. به عبارت دیگر می توان مشخص کرد که برگشت از خرید انجام شده دقیقا از کدام فاکتور خرید بوده است.

سیستم خرید و فروش

برگشت از خرید

با استفاده از فرم “فروش” امکان ثبت فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

همچنین با ثبت فاکتور فروش، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش

کارکرد فرم “برگشت از فروش” دقیقا معکوس فرم “فروش” است. با این تفاوت که این امکان به فرم اضافه شده است که می توان برگشت از فروش را بر مبنای فروشی که انجام شده، ثبت نمود. به عبارت دیگر می توان مشخص کرد که برگشت از فروش انجام شده دقیقا از کدام فاکتور فروش بوده است.

سیستم خرید و فروش

برگشت از فروش

با استفاده از فرم “پیش فاکتور فروش” امکان ثبت پیشنهاد فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “پیش فاکتور فروش” می توان به امکان پیمایش بین پیش فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ پیش فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات پیش فاکتورها و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت اصلی پیش فاکتور فروش با فاکتور فروش، عدم ثبت سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار می باشد.

سیستم خرید و فروش

پیش فاکتور فروش

با استفاده از فرم “فروش مبنایی” امکان ثبت فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش مبنایی” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش مبنایی، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تنها تفاوت فرم “فروش مبنایی” با فرم “فروش” در این است که فرم “فروش مبنایی” حتما باید بر مبنای پیش فاکتوری که قبلا صادر شده است، ثبت شود.

همچنین با ثبت فاکتور فروش مبنایی، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش مبنایی

با استفاده از فرم “معرفی خدمات و کالای تعمیری” امکان معرفی خدماتی که شرکت در کنار فروش کالاهای خود می تواند به مشتریان ارائه دهد، وجود دارد. همچنین معرفی کالاهایی که مشتریان برای تعمیر به شرکت می آورند نیز از طریق این فرم انجام می شود.

در این فرم نام خدمت یا کالای تعمیری را به همراه مشخصات فنی آن و امکان مشخص کردن محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده وارد می کنیم.

سیستم خرید و فروش

معرفی خدمات

با استفاده از فرم “خرید خدمات” امکان ثبت خرید خدماتی که برای شرکت انجام می شود، در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “خرید خدمات” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای خرید خدمات، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده تراز تفصیل فروشنده روی فاکتور، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت عملکرد فرم “خرید خدمات” با فرم “خرید” در این است که با ثبت فرم “خرید خدمات”، کاردکس ریالی و مقداری انبار تغییر نمی کند.

همچنین با ثبت فاکتور خرید خدمات، سند حسابداری آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

خرید خدمات

با استفاده از فرم “فروش خدمات” امکان ثبت فروش خدماتی که برای مشتری انجام می دهیم، در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش خدمات” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت عملکرد فرم “فروش خدمات” با فرم “فروش” در این است که با ثبت فرم “فروش خدمات”، کاردکس ریالی و مقداری انبار تغییر نمی کند.

همچنین با ثبت فاکتور فروش خدمات، سند حسابداری آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش خدمات

با استفاده از فرم “ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹” امکان ساخت فایل اکسس مورد نظر سازمان امور مالیاتی، بصورت خودکار وجود دارد. با آماده شدن فایل اکسس مورد نظر بوسیله نرم افزار خبره، تنها کافی است با سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده، فایل مورد نظر را آپلود کنیم.

سیستم خرید و فروش

ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹

با استفاده از فرم “گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده” امکان ساخت گزارش خرید و فروش فصلی به همراه مالیات و عوارض هر فصل به تفکیک هر خرید و فروش، بصورت خودکار وجود دارد.

سیستم خرید و فروش

گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده

با استفاده از فرم “معرفی انواع نرخ کالا” می توان عنوان های مختلفی برای نرخ گذاری کالاها معرفی کرد. معرفی انواع نرخ براحتی توسط کاربر سیستم صورت می گیرد و تعداد آن محدودیتی ندارد.

سیستم خرید و فروش

انواع نرخ گذاری کالا

با استفاده از فرم “نرخ گذاری کالا”، این امکان وجود دارد که برای هر کالا، نرخ های (قیمت های) مختلفی تعریف کرد. این نرخ ها می تواند نرخ فروش عمومی، نرخ فروش عمده، نرخ فروش جزئی، نرخ فروش به همکار و … باشد. همچنین می توان برای هر نرخ تاریخ مؤثر تعریف کرد. منظور از تاریخ مؤثر تاریخی است که آن نرخ باید روی کالاها اعمال شود. به عنوان مثال می توان از امروز نرخ های جدیدی را که باید از هفته بعد روی کالاها اعمال شود را وارد سیستم نمود.

سیستم خرید و فروش

نرخ گذاری کالا

با استفاده از فرم “تعریف اضافات و کسورات” می توان اضافات و کسورات مورد نیاز روی فاکتورهای خرید و فروش را تعریف نمود. در این فرم می توان اینکه هر یک اضافات مورد نظر مشمول مالیات و عوارض می شوند و همینطور اینکه بازاریاب اول و دوم از این اضافات سهمی می برند هم مشخص نمود.

سیستم خرید و فروش

 

cialis 40 mg pharmacy how to purchase cialis cialis 40mg online

سیستم تولید – BOM

– امکان معرفی N استاندارد مصرف (فرمول تولید) برای هر کالا

– امکان تعریف سایز تولید برای هر محصول (منظور از سایز تولید این است که علاوه بر اینکه می‌توان برای یک واحد محصول، فرمول تولید معرفی کرد، برای تعداد مشخصی از یک محصول نیز می‌توان فرمول تولید تعریف نمود)

– امکان انتخاب مواد از انبارهای مختلف

– امکان معرفی نرخ جذب دستمزد و سربار در فرمول تولید

– امکان کپی کردن فرمول تولید جهت استفاده برای کالای دیگر

– امکان استفاده از سری ساخت مشخص از هر کالا در فرمول تولید

– امکان ثبت تولید طبق استاندارد مصرف (فرمول تولید)

– تغییر در موجودی مواد و محصول در انبارها و کاردکس‌های نرم‌افزار بصورت خودکار

– امکان مشخص کردن میزان ضایعات عادی مواد هنگام ثبت تولید

– امکان مشخص کردن سری ساخت برای هر مرحله از تولید و محصول نهایی

– امکان مشخص کردن مرکز هزینه در هر مرحله از تولید و محصول نهایی

– صدور سند حسابداری تولید بصورت خودکار، همزمان با ثبت تولید

– امکان مشاهده سند حسابداری تولید از روی فرم تولید

– امکان کپی کردن تولید انجام شده جهت استفاده برای محصول دیگر

– امکان ثبت تولید همزمان با مصرف (زمانیکه فرمول تولید محصولی در دسترس نیست، مواد اولیه بصورت یکجا به خط تولید ارسال می شود و محصول تولید شده نیز بعد از تولید شمارش می‌گردد. در این زمان میزان مواد مصرفی و محصول تولید شده بصورت یکجا در فرم تولید همزمان با مصرف وارد و ثبت می‌شود)

– امکان ثبت مصرف مستقل از تولید (زمانیکه بصورت دقیق مشخص نیست موادی که به خط تولید می‌فرستیم برای تولید چه محصول یا محصولاتی است، از فرم ثبت مصرف مستقل از تولید استفاده می‌کنیم. با ثبت این فرم، یک حواله مصرف در انبارها و کاردکس‌های نرم‌افزار بصورت خودکار ثبت می‌شود)

– امکان ثبت تولید مستقل از مصرف (زمانیکه بصورت همزمان چندین محصول تولید می‌شود و مواد مصرفی هر محصول را نمی‌توان مشخص نمود، از فرم تولید مستقل از مصرف استفاده می شود.  با ثبت این فرم، یک رسید تولید در انبارها و کاردکس‌های نرم‌افزار بصورت خودکار ثبت می‌شود. همچنین سند حسابداری تولید نیز بصورت خودکار ثبت می‌شود)

– امکان ثبت برگشت از مصرف تولید (زمانیکه مقداری از مواد اولیه از خط تولید به انبار برگشت داده می‌شود، از طریق این فرم آن را ثبت می‌نماییم)

– گزارش مصرف

– گزارش تولید

– گزارش تولید طبق استاندارد مصرف

– گزارش تولید همزمان با مصرف

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم تولید (BOM)

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم تولید (BOM)، می توان امور مربوط به مصرف مواد اولیه و تولید محصول را از طریق سیستم تولید (BOM) انجام داد.

سیستم تولید (BOM)

سیستم تولید – BOM

با استفاده از فرم “معرفی استاندارد مصرف” امکان تعریف بینهایت فرمول تولید برای یک کالا وجود دارد. این قابلیت در نرم افزار حسابداری خبره وجود دارد که علاوه بر اینکه امکان معرفی فرمول تولید برای یک واحد محصول وجود دارد، این امکان نیز میسر است که برای تعداد مشخصی از محصول، فرمول تولید تعریف کرد. به عنوان مثال می توان برای تولید ۱۰٫۰۰۰ عدد قرص، یک فرمول تولید تعریف نمود.

سیستم تولید (BOM)

معرفی استاندارد مصرف

با استفاده از فرم “تولید طبق استاندارد مصرف” سیستم بصورت کاملا خودکار اقدام به مصرف مواد و تولید محصول می نماید. در این فرم با انتخاب محصول مورد نظر و تعداد آن و فرمول تولید آن محصول، سیستم میزان مواد اولیه مصرفی برای آن تعداد از محصول را محاسبه و از انبار کسر می کند. همچنین مقدار محصول تولید شده را به انبار محصول اضافه می کند. با استفاده از این فرم می توان برای هر بار از تولید، سری ساخت منحصربفردی اختصاص داد.

سیستم تولید (BOM)

تولید طبق استاندارد مصرف

فرم “تولید همزمان با مصرف” زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان دقیق مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول در دسترس نیست. به اینصورت که مقدار عمده ای از مواد اولیه را در سطح تولید قرار می دهند و شروع به تولید می کنند. بعد از اینکه تولید به پایان رسید مقدار مواد اولیه مصرف شده و مقدار محصول تولید شده را در فرم “تولید همزمان با مصرف” ثبت می نماییم. در این حالت بصورت همزمان، یک حواله مصرف و یک رسید تولید در سیستم ثبت می شود.

سیستم تولید (BOM)

تولید همزمان با مصرف

فرم “مصرف مستقل از تولید” زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دقیقا مشخص نباشد که مواد مصرفی که به خط تولید فرستاده می شود برای تولید کدامین محصول یا محصولات مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در این حالت سیستم فقط اقدام به صدور حواله مصرف مواد می کند.

سیستم تولید (BOM)

مصرف مستقل از تولید

فرم “تولید مستقل از مصرف” زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دقیقا مشخص نباشد که برای تولید یک محصول چه مقدار مواد اولیه مصرف شده است. بنابراین فقط محصول تولید شده به همراه مقدار آنرا در این فرم ثبت می نماییم که متعاقب آن یک رسید تولید در سیستم ثبت می شود.

سیستم تولید (BOM)

تولید مستقل از مصرف

در صورتیکه مقداری از مواد ارسالی به خط تولید مورد استفاده قرار نگرفته و به انبار برگشت داده شود، از فرم “برگشت از مصرف” استفاده می کنیم.

سیستم تولید (BOM)

 

Proteggi te stesso e la tua famiglia con cautela quando acquisti medicinali online https://disfunzioneerettile.org/levitra.html

Ma tieni presente che l’efficacia dei farmaci differirà da persona a persona
https://disfunzioneerettile.org/cialis-generico.html

Mai stato sei tentato di acquistare i tuoi farmaci da una farmacia straniera o da un altro servizio web? I pazienti sono alla ricerca di servizi affidabili, che offrano un vero affare a un prezzo abbordabile
https://disfunzioneerettile.org/viagra-generico.html
Medicinali, come questo, certo, stanno andando per migliorare la tua vita

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

امکان معرفی واحد سنجش کالا به تعداد نامحدود (عدد، متر، بسته، جعبه، کارتن، لیتر، کیلو، …)

امکان گروه‌بندی کالاها به تعداد نامحدود در طبقات مواد و قطعات اولیه، کالا و محصولات، قطعات یدکی و ملزومات، نیمه ساخته، خدمات، کالاهای تعمیری

– امکان معرفی کالا به تعداد نامحدود در گروه‌های مختلف

– امکان ورود کد کالا با استفاده از دستگاه بارکدخوان

– امکان معرفی N واحد برای هرکالا

– امکان تعریف ضریب برای واحدهای مختلف یک کالا

– معرفی N قیمت خرید و فروش برای هر کالا جهت سهولت در ثبت فاکتورها

– امکان تعریف نقطه سفارش برای هر کالا جهت اعلام هشدار توسط نرم‌افزار بابت خرید یا تولید مجدد آن کالا

– مشخص کردن مشمول یا عدم مشمول بودن هر کالا بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

– امکان معرفی N بارکد برای یک کالا

– امکان معرفی قیمت متفاوت برای هر بارکد یک کالا

– امکان گروه‌بندی کالاها تا ۹ سطح بصورت درختی

– امکان تغییر کد کالا طی دوره مالی

– امکان معرفی رسید و حواله امانی کالا

– امکان تعریف کد و نام کالا توسط نرم‌افزار

– امکان معرفی انبار به تعداد نامحدود

– امکان صدور یا عدم صدور اجازه فروش منفی در هر انبار

– امکان انتخاب انبار پیش‌فرض جهت سرعت در ثبت فاکتورهای خرید و فروش

– امکان تعریف درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت جداگانه برای سال‌های مالی مختلف

– امکان انتقال کالاهای مختلف بین انبارهای مختلف بدون نیاز به معرفی مجدد آن کالا در انبار جدید

– امکان مشاهده گردش و موجودی کالاها بر اساس انبارها و گروه‌های مختلف کالا

– امکان انتقال یک کالا با سری ساخت‌های مختلف بین انبارهای مختلف

– امکان صدور رسید کالا

– امکان صدور حواله کالا

– امکان صدور حواله ضایعات

– امکان صدور حواله هدایا

– صدور لیست خام کالاها بر اساس انبارها و طبقات مختلف کالا جهت شمارش فیزیکی کالاها

– صدور تگ انبارگردانی (برگه شمارش هر کالا بصورت مجزا) بر اساس انبارها و طبقات مختلف کالا جهت شمارش فیزیکی کالاها

– صدور تاریخ انبارگردانی جهت جلوگیری از دخل و تصرف در موجودی کالاهای انبار بعد از انبارگردانی

– ورود اطلاعات واقعی موجودی فیزیکی انبار به داخل نرم‌افزار

– امکان سه بار شمارش در هر دوره انبارگردانی جهت به حداقل رساندن خطای شمارش

– محاسبه مغایرت موجودی واقعی انبار و موجودی سیستمی بر اساس تعداد و مبلغ هر کالا

– صدور سند حسابداری بابت اضافات و کسور انبارگردانی بصورت کاملا خودکار به حساب سودوزیان حاصل از انبارگردانی

– گزارش موجودی ریالی

– گزارش کاردکس ریالی

– گزارش گردش ریالی گروه کالا

– گزارش گردش ریالی کالا

– گزارش موجودی مقداری به تفکیک سری ساخت

– گزارش کاردکس مقداری

– گزارش کاردکس مقداری مجازی

– گزارش گردش کالا

– گزارش موجودی مقداری

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم “انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار” می توان کلیه امور مربوط به معرفی واحد سنجش، معرفی گروه کالا، معرفی کالا، گروه بندی کالا، معریفی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، تغییر کد کالا، معرفی ویژگی کالا، معرفی مقادیر ویژگی کالا، صدور رسید، حواله، حواله ضایعات، حواله هدایا، صدور برگر شمارش انبارگردانی، حذف برگ شمارش انبارگردانی، صدور و حذف تاریخ انبارگردانی، ورود اطلاعات انبارگردانی، مغایرت گیری انبار، صدور رسید و حواله انبارگردانی، نرخ گذاری و صدور سند انبار را انجام داد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

با استفاده از فرم “معرفی واحد سنجش” می توان واحد سنجش کالاهای مختلف را تعریف نمود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی واحد سنجش

با استفاده از فرم “معرفی گروه کالا” انواع کالاهای موجود در شرکت را به گروه های مختلف تقسیم می کنیم.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی گروه کالا

با استفاده از فرم “معرفی کالا” کالاهای شرکت را در گروه های معرفی شده تعریف می کنیم و واحد سنجش، نقطه سفارش، مقدار سفارش و بارکدهای مختلف هر کالا را مشخص می کنیم.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی کالا

با استفاده از فرم “گروه بندی کالا” می توان کالاهای شرکت را در گروه های مورد نظر کاربر تا ۹ سطح طبقه بندی نمود. از جمله این گروه ها می تواند، نوع، سایز، رنگ، جنس و هر شاخصه دیگر باشد. همچنین می توان کالاها را در هر زمانی که کاربر مایل باشد از گروهی به گروه دیگر انتقال داد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

گروهبندی کالا

با استفاده از فرم “مالیات و عوارض بر ارزش افزوده” می توان درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را به تفکیک هر سال نگهداری کرد. از این جدول در هنگام صدور فاکتورها و برای محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها استفاده می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

با استفاده از فرم “تغییر کد کالا” می توان کد کالای مورد نظر کاربر را تغییر داد. این امکان در کمتر نرم افزاری وجود دارد. با استفاده از این امکان، کد کالا در هر زمان که کاربر مایل باشد، می تواند به کد جدید تغییر کند. با تغییر کد کالا، کد این کالا در تمام قسمتهای نرم افزار به کد جدید تغییر پیدا می کند.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

تغییر کد کالا

با استفاده از فرم “معرفی ویژگی کالا” می توان برای هر کالا تا ۵ ویژگی معرفی کرد. به عنوان مثال برای یک کاشی می توان جنس، رنگ، برند، سایز و طرح را معرفی کرد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی ویژگی کالا

با استفاده از فرم “معرفی مقادیر ویژگیهای کالا” می توان برای هر ویژگی که معرفی کرده ایم، مقادیر مختلف و به تعداد نامحدودی تعریف کنیم. به عنوان مثال برای ویژگی رنگ می توان مقادیر آبی، قرمز، سبز، زرد و … . یا برای سایز مقادیر ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۶ و … .

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی مقادیر ویژگیهای کالا

با استفاده از فرم “معرفی انبار” می توان تعداد نامحدودی انبار برای شرکت معرفی کرد. همچنین حساب تفصیل انبار نیز که در سندهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد، از طریق این فرم مشخص می شود. همچنین می توان از طریق این فرم اجازه ثبت موجودی منفی را در انبارهای ایجاد کرد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معرفی انبار

با استفاده از فرم “رسید حواله انتقالی بین انبارها” می توان کالا یا کالا های متعددی را از انباری به انبار دیگر انتقال داد. با ثبت این فرم، یک حواله در انبار مبدا صادر شده و در انبار مقصد نیز به ازاء کالای دریافتی، یک رسید صادر می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

رسید حواله انتقالی بین انبارها

با استفاده از آیتم “مرور موجودی و کاردکس” ابتدا فرم “موجودی” نمایان می شود. در این فرم موجودی مقداری کالاها به همراه واحد آنها نمایش داده می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

موجودی

با دابل کلیک روی هر یک از ردیف های کالا در فرم موجودی، کاردکس کالای مورد نظر در قالب فرم “کاردکس” نمایش داده می شود. کاردکس کالا شامل تمام وارده، صادره و مانده نهایی کالا است.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

کاردکس

به منظور ثبت ورود کالا به انبار شرکت، از فرم “رسید” استفاده می شود. با ثبت فرم رسید، کاردکس کالا نیز ثبت می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

رسید

به منظور ثبت خروج کالا از انبار شرکت، از فرم “حواله” استفاده می شود. با ثبت فرم حواله، کاردکس کالا نیز ثبت می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

حواله

به منظور ثبت خروج کالا از انبار شرکت به عنوان ضایعات، از فرم “حواله ضایعات” استفاده می کنیم. با ثبت فرم “حواله ضایعات”، موجودی کالا از کاردکس کسر می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

حواله ضایعات

به منظور ثبت خروج کالا از انبار شرکت به عنوان هدایا، از فرم “حواله هدایا” استفاده می کنیم. با ثبت فرم “حواله هدایا”، موجودی کالا از کاردکس کسر می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

حواله هدایا

با استفاده از فرم “صدور برگ شمارش (تگ)” می توان برای هر یک از کالاها، تگ انبارگردانی صادر کرد. منظور از تگ انبارگردانی، شماره ای است سیستم به هر یک از کالاها اختصاص می دهد تا بر اساس آن شماره بتوان هر یک از کالاها را بطور جداگانه شمارش کرد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

صدور برگ شمارش (تگ)

فرم “حذف برگ شمارش (تگ)” دقیقا معکوس فرم “صدور برگ سفارش (تگ)” عمل می کند و تگ های انبارگردانی صادر شده را حذف می نماید.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

حذف برگ شمارش (تگ)

با استفاده از فرم “صدور / حذف تاریخ انبارگردانی” می توان برای انبارگردانی هر انبار بصورت جداگانه تاریخ مشخص کرد. منظور از مشخص کردن تاریخ این است که از این تاریخ به قبل دیگر نمی توان ورود و خروجی برای کالاهای آن انبار ثبت کرد. ثبت تاریخ انبارگردانی و حذف آن، هر دو از طریق این فرم انجام می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

صدور / حذف تاریخ انبارگردانی

با استفاده از فرم “ورود اطلاعات انبارگردانی” می توان برای کالاهای هر انبار بصورت جداگانه تا سه بار شمارش انجام داد. با هر بار شمارش و ورود آن به فرم، سیستم بصورت خودکار مغایرت موجودی واقعی و موجودی سیستمی را محاسبه می کند.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

ورود اطلاعات انبارگردانی

در فرم “مغایرت گیری انبار” سیستم بصورت خودکار مغایرت مقداری و ریالی موجودی سیستمی و موجودی واقعی انبار را نشان می دهد.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

مغایرت گیری انبار

در فرم “صدور رسید حواله انبارگردانی” سیستم بصورت خودکار و براساس شمارش های انجام شده کالا در انبارهای مختلف و به تفکیک انبار، اقدام به صدور رسید و یا حواله انبارگردانی می کند. در صورتیکه موجودی ریالی انبار واقعی بیشتر از موجودی ریالی سیستمی باشد، یک رسید مازاد انبارگردانی صادر می شود. در صورتیکه هم که موجودی ریالی انبار واقعی کمتر از موجودی ریالی سیستمی باشد، یک حواله مازاد انبارگردانی صادر می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

صدور رسید حواله انبارگردانی

با استفاده از فرم “معین های طبقات کالا” حساب های معین موجودی کالا و قیمت تمام شده برای هر طبقه از کالاها، بطور جداگانه مشخص می شود. این فرم، فرم تنظیمات حساب ها است.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

معین های طبقات کالا

در فرم “قیمت تمام شده” بهای تمام شده کالاهای تولیدی بصورت خودکار محاسبه و مشخص شده است. در مورد سایر کالاها نیز سیستم این اجازه را به کاربر می دهد تا بهای تمام شده هر یک از کالاها را بصورت دستی وارد نماید.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

قیمت تمام شده کالا

با استفاده از فرم “نرخ گذاری و صدور اسناد انبار”، نرخ گذاری و سند حسابداری انبار بصورت کاملا خودکار توسط سیستم صادر می شود.

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

نرخ گذاری و صدور اسناد انبار

نمونه سند حسابداری انبار

سیستم انبار و انبارگردانی و حسابداری انبار

 

Tout le monde sait qu’il est important de se renseigner sur la question.
Sans faute acheter levitra en ligne ou tout autre remède offert par la pharmacie en ligne est très élémentaire.
https://problemederection.org/levitra.html
Des milliers de patients estiment que ces traitements pour les difficultés d’érection ont changé leur vie
https://problemederection.org/viagra-generique.html
C’est pourquoi les individus recherchent souvent l’option. Les particuliers peuvent acheter des médicaments à prix réduit et de nombreux autres médicaments liés à une gamme de problèmes de santé en ligne, mais les remèdes plus puissants ne doivent pas être vendus en ligne. Bien sûr, choisir la bonne option de traitement peut devenir un défi sur ce marché. Comment savoir si le Prix du Viagra est vraiment sans danger pour vous? Il y a certainement d’autres questions importantes
https://problemederection.org/cialis-generique.html
Les pharmacies vendent de tout, des médicaments sur ordonnance aux derniers produits de santé naturels et de bien-être, en passant par les vitamines, les suppléments, les multivitamines, les aliments santé et les plantes médicinales sous licence et tout ce dont les nouveaux parents ont besoin pour nettoyer les enfants. Les médicaments sont essentiels pour les consommateurs et parfois, il peut y avoir des prescriptions vitales qui doivent être prises à une heure prévue. À juste titre, choisir la bonne option de traitement peut être difficile sans expérience. Pour l’avenir, cialis generique est une très bonne solution. Nous allons répondre à toutes vos questions de manière simple.
Les médicaments sont principalement utilisés pour résoudre des conditions telles que les maladies de la peau. En règle générale, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Au lieu de payer trop cher pour vos médicaments ou ceux de votre famille, vous pouvez facilement commander ce dont vous avez besoin à une fraction du coût du médicament. Le coût du médicament est réduit par la concurrence croissante entre les grandes sociétés pharmaceutiques pour produire le médicament et le rendre disponible à un prix abordable. C’est pourquoi il est si important de se faire soigner par un médecin qualifié. En général, lorsque les consommateurs disent «pharmacie étrangère», ils s’inquiètent du cialis generique. Il y a certainement d’autres problèmes considérables. Si vous pensez au problème, c’est l’un des choix les plus abordables disponibles. Que savez-vous déjà du sujet? De nombreuses familles bénéficient du traitement médicamenteux pour rester en bonne santé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.

سیستم دارایی ثابت – اموال

گروه‌های دارایی:

– امکان تنظیم گروه‌های مختلف دارایی از جمله زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، ابزارآلات و قالبها، وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات، حق‌الاشتراک، امتیاز و سیستم‌ها، دارایی‌های ساخته نشده و در جریان ساخت

– امکان تنظیم ‌حساب معین مربوط به اسناد حسابداری هزینه استهلاک، استهلاک انباشته، خرید دارایی، فروش دارایی، اسقاط دارایی، سودوزیان فروش یا حذف دارایی و …

– امکان تنظیم نوع محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک برای هر گروه بصورت جداگانه

– امکان پلاک‌گذاری روی دارایی‌ها

– امکان تعیین روش محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک برای هر دارایی بصورت مجزا

– امکان صدور سند حسابداری خرید، تعمیرات و اصلاحی برای هر دارایی بصورت خودکار

– امکان تعیین مالیات و عوارض بر ارزش افزوده برای هر دارایی

– امکان اختصاص هر دارایی به مرکز هزینه مجزا

– امکان جابجایی دارایی بین مراکز هزینه مختلف

– امکان محاسبه استهلاک کنارگذاری دارایی (استهلاک %۳۰)

– امکان محاسبه استهلاک بصورت ماهیانه، چند ماه یکبار یا سالیانه به دلخواه کاربر

– صدور سند حسابداری محاسبه استهلاک بصورت خودکار

– امکان کاهش دارایی به علت‌های مختلف از جمله فروش، اسقاط، سرقت، معدوم و تبدیل

– محاسبه سودوزیان حاصل از کاهش دارایی بصورت خودکار

– صدور سند حسابداری کاهش دارایی بصورت خودکار

– امکان مشاهده قیمت تمام شده، استهلاک انباشته و ارزش دفتری دارایی‌ها در گروه‌های مختلف دارایی بصورت یکجا

– گزارش دارایی ثابت مشهود

– گزارش لیست دارایی‌ها

– گزارش کارت دارایی – جزئی

– گزارش کارت دارایی – سالیانه

– گزارش کارت دارایی تجمیعی روی گروه دارایی‌ها

– گزارش دارایی‌ها به تفکیک مرکز هزینه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم دارایی ثابت (اموال)

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم دارایی ثابت (اموال)، می توان کلیه دارایی های ثابت شرکت (مشهود و نامشهود) را نگهداری کرد. ابتدا در فرم “گروه های دارایی” تنظیمات اولیه محاسبات دارایی ثابت مشخص شده است که به وسیله کاربر قابلیت تغییر دارد. این تنظیمات عبارتند از حساب های معین مختلف جهت شرکت در اسناد مربوط به دارایی ثابت و نوع استهلاک و نرخ استهلاک هر یک از گروه های دارایی می باشد.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

گروه های دارایی

از طریق فرم معرفی دارایی می توان اقدام به ثبت دارایی جدید نمود. به آن شماره پلاک دارد و نحوه محاسبه استهلاک آنرا نیز مشخص نمود (مستیقم یا نزولی).

سیستم دارایی ثابت (اموال)

معرفی دارایی

همچنین می توان تاریخ خرید و بهره برداری، قیمت تمام شده، میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید، نام فروشنده و میزان استهلاک سنوات گذشته را مشخص نمود.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

معرفی دارایی

از طریق فرم “تغییر وضعیت دارایی” می توان مرکز هزینه ای که دارایی در آنجا بکار گرفته می شود را مشخص کرد و همچنین وضعیت فعال یا کنارگذاری آن را نیز تعیین نمود. این امکان وجود دارد که برای دفعات مختلف، یک دارایی را از وضعیت فعال به کنارگذاری و بالعکس تغییر وضعیت داد.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

تغییر وضعیت دارایی

از طریق فرم “محاسبه و حذف استهلاک”، امکان محاسبه خودکار استهلاک دارایی ثابت بصورت ماه به ماه، چند ماه یکبار و سالی یکبار وجود دارد. همچنین امکان حذف محاسبه انجام شده نیز به دفعات امکان پذیر است.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

محاسبه و حذف استهلاک

از طریق فرم “صدور و حذف سند استهلاک”، امکان صدور خودکار سند استهلاک و نگهداری ذخیره استهلاک انباشته در سیستم حسابداری وجود دارد. صدور سند استهلاک و حذف آن نیز به دفعات قابل انجام می باشد.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

صدور و حذف سند استهلاک

از فرم “کاهش دارایی” زمانی استفاده می شود که بخواهیم یکی از عوامل کاهش دارایی از جمله فروش، اسقاط، سرقت، معدوم و یا تبدیل دارایی ثابت را ثبت نماییم.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

کاهش دارایی

با استفاده از فرم “صدور اسناد کاهش دارایی”، سند حسابداری هر یک از موارد فوق بصورت کاملا خودکار ثبت شده و سودوزیان حاصل از کاهش دارایی محاسبه می شود.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

صدور اسناد کاهش دارایی

در صورتیکه بخواهیم سند صادر شده از طریق فرم فوق را حذف نماییم، از فرم “حذف اسناد کاهش دارایی” استفاده می کنیم.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

حذف اسناد کاهش دارایی

در صورتیکه مایل به اخذ گزارشات مختلف از دارایی ها باشیم، از فرم های “مرور گروه”، “مرور پلاک” و “کارت دارایی” استفاده می کنیم.

سیستم دارایی ثابت (اموال)

گروه های اصلی دارایی

سیستم دارایی (ثابت)

مرور دارایی ها

سیستم دارایی ثابت (اموال)

کارت دارایی

 

 

Por lo general, también debes recordar que existe una gran variedad de medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedad. ¿Dónde puede encontrar información correcta sobre farmacias legales en línea y levitra? Pero, ¿esta oportunidad es realmente una buena idea para ti?
Encontremos respuestas a varias preguntas sobre el tema. Nuestro artículo también analiza cuestiones básicas relacionadas con varias formas en que puede elegir una mejor opción de tratamiento. ¿Cómo puede leer información clara, precisa y honesta sobre este tema? ¿Cómo puede obtener información detallada sobre farmacias en línea seguras y levitra? Hay varias preguntas interesantes.
Los funcionarios estatales declararon que las farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Si desea comprar medicamentos en línea, hágalo en farmacias autorizadas. Los servicios en línea proporcionan productos médicos de fabricantes galardonados y los precios más bajos para una gran variedad de productos. Se pueden encontrar más detalles sobre el problema y sobre levitra en el sitio web del regulador local. En el futuro puede ser interesante hablar de esto.

https://problemasdeereccion.org/levitra.html
¿Has oído hablar de cialis generico? Hay muchas preguntas serias al respecto.
Este artículo brinda más información sobre este tema. ¿Has oído hablar de cialis generico? ¿Cómo puede encontrar información detallada en la WEB?
Más adelante puede resultar interesante hablar de esto. Hablemos ahora de varios medicamentos que puede comprar en la Web. Por lo tanto, comprar sustancias controladas en línea sin una receta válida puede ser punible en Estados Unidos. Hay varias farmacias en línea con licencia completa donde las personas pueden comprar cialis generico.

https://problemasdeereccion.org/cialis-generico.html
{untos problemáticos en los medicamentos recetados directamente al consumidor en línea: viagra generico
Puede que no sea una sorpresa que no recibir suficiente atención sobre la salud pueda aumentar su riesgo de sufrir incontables problemas de salud. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten comprar sus artículos favoritos en una gran cantidad de sitios de compras en línea disponibles en la Web. Los consumidores también pueden realizar pedidos en todo el mundo con unos pocos clics del mouse. No se puede dudar de que los remedios en línea suelen ser menos costosos que los que ofrece una farmacia tradicional. Uno de cada cuatro estadounidenses ha investigado sobre medicamentos recetados en línea y muchos tienen una conexión regular con el mercado de medicamentos recetados. Ofrecen accesibilidad a personas con movilidad reducida y pacientes en áreas remotas. Los pacientes creen que los medicamentos que reciben de las farmacias por Internet son comparables a los que se venden en las farmacias “tradicionales”. Hay muchos peligros a considerar al comprar sus remedios recetados en línea. En cualquier caso, el futuro de la industria parece muy brillante. ¿Qué aspectos básicos sobre el mejor precio de Viagra deben conocer los consumidores? Seguramente también hay otras cuestiones sustanciales.
Conozca más sobre el asunto. ¿Cómo pueden las personas obtener información y recursos fiables sobre viagra generico? También puede resultar interesante hablar más sobre el tema.
|A continuación se presentan algunos puntos clave sobre el asunto. Nuestro artículo también analiza problemas más sutiles relacionados con algunas formas de elegir un mejor lugar para comprar medicamentos en línea. Hablemos sobre cómo puede asegurarse de que los medicamentos que obtiene a través de una farmacia de pedidos por correo sean seguros. ¿Dónde los consumidores pueden obtener información y recursos confiables sobre viagra generico? Todos podemos encontrar más información sobre el tema de muchas fuentes, como Internet, las redes sociales, incluso la familia.
Estas farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Los medicamentos son esenciales para las patentes y, a veces, puede haber medicamentos que salvan vidas y que deben tomarse a una hora programada. Actualmente, elegir el mejor medicamento puede ser un desafío sin experiencia. Pero, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico.
Hay muchas opciones que tiene cuando solicita medicamentos y vitaminas en línea. En cambio, también hay varios genéricos. Lo primero de esto es que estos medicamentos son equivalentes a los de la marca original, pero normalmente son mucho más baratos. Por eso es tan importante recibir un tratamiento de un médico certificado por la junta. Por supuesto, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico. Vamos a dar respuesta a cualquiera de tus dudas de forma sencilla. Si este es el caso, puede encontrar que esta es una de las opciones más asequibles disponibles. Medicamentos como este, sin duda, van a cambiar tu vida. Siga siempre las instrucciones de su médico sobre la reducción de la dosis de Viagra. En la actualidad, existen diferentes opciones para los hombres que padecen disfunción eréctil.
|Elegir la mejor opción de tratamiento para una enfermedad peculiar puede resultar realmente confuso considerando las ventajas y desventajas de las metodologías de tratamiento existentes.
Generalmente, cuando las personas piensan en medicamentos, piensan en los efectos no deseados del medicamento. Aunque no es tan fácil de explicar, algunas personas obtienen medicamentos en línea sin receta. Para la mayoría de los hombres que tienen problemas para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales, los medicamentos orales a veces pueden causar efectos secundarios peligrosos. Ciertos medicamentos no son adecuados para personas con ciertas afecciones y, entre tanto, solo se puede usar un remedio si se tiene especial cuidado. Principalmente, si nota algún problema, asegúrese de comunicárselo a su profesional de la salud calificado. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. En conclusión, póngase en contacto con su salud y manténgase saludable de por vida. Además, estos asuntos son una parte importante del equilibrio de la salud. La farmacia en línea es una manera perfecta de encontrar un médico calificado en su área que trate tales condiciones de salud.}
https://problemasdeereccion.org/viagra-generico.html
Si considera el asunto, es mucho más probable que se le ocurra un plan que funcione bien para usted. Comprar online es rápido y sencillo. ¿Cómo puede leer información precisa y honesta sobre este tema? Este artículo cubre todo, desde los conceptos básicos de las compras en línea hasta cómo encontrar y comprar viagra generico en farmacias de Internet bien pensadas.
Dediquemos un poco de atención a este asunto. Las farmacias en línea almacenan todos los medicamentos recetados además de los artículos de la tienda principal. Muchas farmacias en Internet también venden otros artículos relacionados con la salud como alimentos saludables, bebidas nutritivas, productos de belleza, bloqueadores solares, vitaminas y suplementos. ¿Puede comprar viagra generico si está tomando otros remedios al mismo tiempo?

سیستم دریافت و پرداخت – خزانه‌داری

دریافت وجه نقد : ورود اطلاعات مربوط به دریافت وجه نقد به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

دریافت از پایانه بانکی : ورود اطلاعات مربوط به دریافت وجه نقد از طریق دستگاه pos به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

دریافت چک : ورود اطلاعات مربوط به دریافت چک شامل تاریخ دریافت، شماره چک، تاریخ سررسید، شماره حساب، بانک، شعبه و طرف حساب به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

دریافت چک انتظامی : ورود اطلاعات مربوط به دریافت چک انتظامی / تضمینی شامل تاریخ دریافت، شماره چک، تاریخ سررسید، شماره حساب، بانک، شعبه و طرف حساب به همراه ثبت سند حسابداری آن خودکار

واریز به بانک : ورود اطلاعات مربوط به واریز به بانک شرکت شامل بانک، شماره اعلامیه بانکی، تاریخ اعلامیه به تفکیک واریز از صندوق شرکت به بانک شرکت، واریز تنخواه‌گردان شرکت به بانک شرکت، برداشت از یک بانک شرکت و واریز به دیگر حساب بانکی شرکت، واریز طرف حساب به بانک به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

تغییر وضعیت چک‌های دریافتی : انجام عملیات روی چک‌های دریافتی به حالت‌های ذیل به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار؛

. از “نزد صندوق” به “واگذار شده به بانک”

. از “نزد صندوق” به “وصول شده نزد بانک”

. از “نزد صندوق” به “واخواست شده نزد صندوق”

. از “نزد صندوق” به “واگذار شده به اشخاص”

. از “نزد صندوق” به “وصول شده نزد صندوق”

. از “نزد صندوق” به “مسترد شده به صادرکننده چک”

. از “واگذار شده به بانک” به “نزد صندوق”

. از “واگذار شده به بانک” به “وصول شده نزد بانک”

. از “واگذار شده به بانک” به “واخواست شده نزد صندوق”

. از “وصول شده نزد بانک” به “نزد صندوق”

. از “وصول شده نزد بانک” به “واگذار شده به بانک”

. از “واخواست شده نزد صندوق” به “واگذار شده به بانک”

. از “واخواست شده نزد صندوق” به “وصول شده نزد بانک”

. از “واخواست شده نزد صندوق” به “واگذار شده به اشخاص”

. از “واخواست شده نزد صندوق” به “وصول شده نزد صندوق”

. از “واخواست شده نزد صندوق” به “مسترد شده به صادرکننده چک”

. از “واگذار شده به اشخاص” به “نزد صندوق”

. از “واگذار شده به اشخاص” به “واخواست شده نزد صندوق”

. از “وصول شده نزد صندوق” به “نزد صندوق”

 رأس‌گیری چک :

. رأس‌گیری چک‌ها قبل از دریافت از طرف‌حساب

. رأس‌گیری چک‌های دریافتی ثبت شده در نرم‌افزار

پرداخت وجه نقد : ورود اطلاعات مربوط به پرداخت وجه نقد به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

پرداخت از پایانه بانکی : ورود اطلاعات مربوط به پرداخت وجه نقد از طریق دستگاه pos به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

پرداخت چک روز : ورود اطلاعات مربوط به پرداخت چک روز شامل تاریخ صدور، بانک، شماره چک، تاریخ سررسید و طرف حساب به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت کاملاً خودکار (با صدور چک روز، مبلغ چک مستقیماً از حساب بانکی شرکت کسر می‌گردد)

پرداخت چک مدت‌دار : ورود اطلاعات مربوط به پرداخت چک مدت‌دار شامل تاریخ صدور، بانک، شماره چک، تاریخ سررسید و طرف حساب به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

پرداخت چک انتظامی : ورود اطلاعات مربوط به صدور چک انتظامی / تضمینی شامل تاریخ صدور، بانک، شماره چک، تاریخ سررسید و طرف حساب به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

برداشت از بانک : ورود اطلاعات مربوط به برداشت از بانک شرکت شامل بانک، شماره اعلامیه بانکی، تاریخ اعلامیه به تفکیک برداشت صندوق شرکت از بانک، برداشت تنخواه‌گردان از بانک شرکت، برداشت از یک بانک شرکت و واریز به دیگر حساب بانکی شرکت، برداشت از حساب بانکی شرکت و واریز آن به حساب طرف حساب (حواله بانکی) به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار

دریافت گروهی : امکان ثبت دریافت وجه نقد، از طریق پایانه بانکی و چک بصورت یکجا به همراه ثبت سند حسابداری آن به شکل خودکار

تغییر وضعیت چک‌های پرداختی : انجام عملیات روی چک‌های پرداختی به حالت‌های ذیل به همراه ثبت سند حسابداری آن بصورت خودکار؛

. از “چک مدت‌دار” به ” پاس شدن چک “

. از “پاس شدن چک” به “چک مدت‌دار”

. از “چک مدت‌دار” به “مسترد شده به ما”

. از “مسترد شده به ما” به “چک مدت‌دار”

تعریف دسته‌چک : ورود اطلاعات مربوط به دسته‌چک‌های شرکت به منظور جلوگیری از اشتباه کاربر در ثبت مشخصات چک

ابطال چک : ابطال چک‌های از رده خارج شده

– گزارش آخرین وضعیت چک‌های دریافتی

– گزارش چک‌های دریافتی

– گزارش وجوه نقد دریافتی

– گزارش دریافت از طریق پایانه بانکی

– گزارش واریز به بانک

– گزارش گردش چکهای دریافتی

– گزارش چکهای واگذار شده

– گزارش مقایسه دریافتها به تفکیک ماه

– گزارش جمع کل دریافتها به تفکیک ماه

– گزارش آخرین وضعیت چک‌های پرداختی

– گزارش چک‌های پرداختی

– گزارش وجوه نقد پرداختی

– گزارش پرداخت از طریق پایانه بانکی

– گزارش برداشت از بانک

– گزارش گردش چکهای پرداختی

– گزارش وضعیت دسته چکها

– گزارش ریز اقلام پرداختنی

– گزارش مقایسه پرداختها به تفکیک ماه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه‌داری)

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)، می توان کلیه امور مربوط به دریافت وجه نقد، پرداخت وجه نقد، دریافت از پایانه بانکی، پرداخت از پایانه بانکی، واریز به بانک، برداشت از بانک، دریافت چک، پرداخت چک روز، پرداخت چک مدت دار، دریافت چک انتظامی، پرداخت چک انتظامی، دریافت گروهی، تغییر وضعیت چکهای دریافتی، تغییر وضعیت چکهای پرداختی، تعریف دسته چک، ابطال چک، راس گیری چک و امور مرتبط با صورت مغایرت بانکی را انجام داد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

با استفاده از فرم “دریافت وجه نقد” می توان کلیه واریزهای نقدی به صندوق های مختلف شرکت را ثبت نمود. این واریزها می تواند از مشتری به صندق، تنخواه گردان به صندوق، صندوق به صندوق و یا بانک شرکت به صندوق انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

دریافت وجه نقد

با استفاده از فرم “پرداخت وجه نقد” می توان کلیه پرداخت های نقدی از صندوق های مختلف شرکت را ثبت نمود. این پرداخت ها می تواند پرداخت به مشتری، پرداخت به تنخواه گردان، صندوق به صندوق و یا صندوق به بانک شرکت و همینطور پرداخت نقدی حقوق پرسنل انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

پرداخت وجه نقد

با استفاده از فرم “دریافت از طریق پایانه بانکی” می توان کلیه واریزهایی که از طریق پایانه بانکی (pos) به حساب های بانکی شرکت واریز می شود را ثبت نمود. این واریزها می تواند از طرف مشتری، تنخواه گردان یا دیگر حساب بانکی شرکت انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

دریافت از طریق پایانه بانکی

با استفاده از فرم “پرداخت از طریق پایانه بانکی” می توان کلیه پرداخت هایی که از طریق پایانه بانکی (pos) از حساب های بانکی شرکت پرداخت می شود را ثبت نمود. این پرداخت ها می تواند به مشتری، تنخواه گردان یا دیگر حساب بانکی شرکت و همینطور بابت پرداخت حقوق پرسنل انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

پرداخت از طریق پایانه بانکی

با استفاده از فرم “واریز به بانک” می توان کلیه واریزهای انجام شده به حساب های مختلف بانکی شرکت را ثبت نمود. این واریزها می تواند از طرف مشتری، از طرف تنخواه گردان یا دیگر حساب بانکی شرکت انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

واریز به بانک

با استفاده از فرم “برداشت از بانک” می توان کلیه برداشت ها و پرداخت ها از حساب های مختلف بانکی شرکت را ثبت نمود. این برداشت ها یا پرداخت ها می تواند به مشتری، به تنخواه گردان یا به دیگر حساب بانکی شرکت و همینطور بابت پرداخت حقوق پرسنل انجام شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

برداشت از بانک

با استفاده از فرم “دریافت چک” می توان کلیه چک های دریافتی را ثبت نمود. این چک ها می تواند از مشتری یا تنخواه گردان دریافت شده باشد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

دریافت چک

با استفاده از فرم “پرداخت چک روز” می توان کلیه چک های پرداختی روز را ثبت نمود. منظور از چک روز چک هایی هستند که به محض صادر شدن، از حساب بانک مربوطه کسر می شوند. این چک ها می تواند جهت پرداخت به مشتری، پرداخت به تنخواه گردان و یا پرداخت به بانک، صادر شده باشند.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

پرداخت چک روز

با استفاده از فرم “پرداخت چک مدت دار” می توان کلیه چک های پرداختی مدت دار را ثبت نمود. منظور از چک مدت دار، چک هایی هستند که به سررسید آن ها در روزهای آینده می باشد. این چک ها می تواند جهت پرداخت به مشتری، پرداخت به تنخواه گردان و یا پرداخت به بانک، صادر شده باشند.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

پرداخت چک مدت دار

با استفاده از فرم “دریافت چک انتظامی” می توان کلیه چک های انتظامی دریافتی را ثبت نمود. این چک ها عموما از مشتری یا پرسنل، بابت حسن انجام کار دریافت می شود.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

دریافت چک انتظامی

با استفاده از فرم “پرداخت چک انتظامی” می توان کلیه چک های انتظامی صادره را ثبت نمود. این چک ها عموما به مشتری یا سازمان های دولتی، بابت حسن انجام کار صادر می شود.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

پرداخت چک انتظامی

با استفاده از فرم “دریافت گروهی” می توان کلیه امور مربوط به دریافت وجه نقد، دریافت چک، دریافت از طریق پایانه بانکی، دریافت چک انتظامی و واریز به بانک را یکجا انجام داد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

دریافت گروهی

با استفاده از فرم ” تغییر وضعیت چکهای دریافتی” می توان کلیه امور مربوط به تغییر وضعیت چک های دریافتی به حالت های مختلف را انجام داد. منظور از تغییر وضعیت، موقعیت چک در شرکت می باشد. به عنوان مثال وقتی چک از مشتری دریافت می شود، وضعیت آن، “نزد صندوق” است. حال زمانیکه چک را به حساب بانک واگذار می کنیم، وضعیت آن تبدیل به “واگذار شده به بانک” می شود. در نرم افزار حسابداری خبره ۲۷ حالت تغییر وضعیت چک تعبیه شده است که البته برخی از این تغییر وضعیت ها، اصلاحی هستند. تغییر وضعیت های اصلاحی به منظور جلوگیری از حذف وضعیت فعلی چک پیش بینی شده است. البته در تمام وضعیت ها، امکان حذف وضعیت جاری چک وجود دارد. با استفاده از این فرم به راحتی می توان وضعیت چک را “از” وضعیت موجود، “به” وضعیت جدید تغییر داد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

تغییر وضعیت چکهای دریافتی

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

تغییر وضعیت چکهای دریافتی

با استفاده از فرم ” تغییر وضعیت چکهای پرداختی” می توان کلیه امور مربوط به تغییر وضعیت چک های صادره به حالت های مختلف را انجام داد. منظور از تغییر وضعیت، موقعیت چک می باشد. به عنوان مثال وقتی چک به مشتری داده می شود، وضعیت آن، “چک مدت دار” است. حال زمانیکه مشتری چک را به بانک برده و نقد می نماید، وضعیت آن، “پاس شدن چک” می شود.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

تغییر وضعیت چکهای پرداختی

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

تغییر وضعیت چکهای پرداختی

با استفاده از فرم “تعریف دسته چک” امکان معرفی دسته چک های شرکت در سیستم وجود دارد. با معرفی دسته چک های شرکت در سیستم امکان اشتباه در ثبت شماره چک ها به صفر می رسد زیرا سیستم اجازه معرفی شماره چک، خارج از دسته چک های تعریف شده در سیستم را نمی دهد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

تعریف دسته چک

با استفاده از فرم “ابطال چک” امکان باطل کردن برگه های مختلف چک که به هر دلیل از چرخه مالی شرکت خارج شده اند وجود دارد. با ابطال چک، سیستم دیگر اجازه ثبت آن شماره چک را نمی دهد.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)

ابطال چک

با استفاده از فرم “رأس گیری چک” می توان رأس چند چک را مشخص نمود. در نرم افزار حسابداری خبره امکان رأس گیری چک بصورت دستی و همینطور با استفاده از چک های داخل سیستم وجود دارد. با محاسبه رأس چکها، رأس روز و رأس تاریخ بصورت خودکار محاسبه می شود.

سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری)
Wie levitra kaufen?
Neue Tools aus revolutionären Technologien wie der 5G-Technologie, der künstlichen Intelligenz und dem Internet der medizinischen Dinge werden die Transformation des Gesundheitsplans entscheidend ermöglichen. Patienten können online einkaufen und erhalten bei sich zu Hause Treir-Bestellungen. Die persönliche Interaktion mit einem Arzt ist eine bevorzugte Situation für den Kauf von Medikamenten, aber legitime Online-Dienste bieten möglicherweise mehr Komfort. Das Internet hat bereits ganze Branchen auf der ganzen Welt aufgewühlt. Medikamente sind keine Ausnahme, und Internetapotheken haben in den letzten Jahren auf ein digitales Format umgestellt. Nicht alle Internet-Drogerien sind gleich, viele führen gefälschte Produkte oder Produkte, die von Dritten gekauft wurden. Es ist nicht immer einfach, die hoch angesehenen Websites von den “schlechten” zu trennen. Diese Online-Drogerien verkaufen häufig nicht genehmigte oder gefälschte Arzneimittel außerhalb der Sicherheitsvorkehrungen, gefolgt von hoch angesehenen Unternehmen. Die Kosten für Medikamente sind ein entscheidender Faktor für Patienten, da Produkte, die in lizenzierten Drogerien verkauft werden, für viele zu teuer sind. Überall tauchen gefälschte Heilmittel und Medizinprodukte auf. Am stärksten betroffen ist Afrika, insbesondere mit Impfstoffen, aber auch die legitimen Lieferketten in Europa sind gefährdet. Das Problem der illegalen Medikamente in der Lieferkette ist ein großes Problem, das die Industrie Milliarden kostet. Im Falle von Medikamenten wird der Patient betrogen, weil er ignoriert, dass das bestellte Produkt betrügerisch und so gesundheitsschädlich sein kann. Der Importeur oder Verbraucher des Arzneimittels ist nur für alle Risiken verantwortlich, die mit dem Handel mit gefälschten Arzneimitteln verbunden sind. Deshalb sollte eine Person, bevor sie sich für die Nutzung eines Dienstes entscheidet, aufmerksam überlegen, wie sich dies auf ihr Leben auswirkt. In unserem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine bessere Auswahl für Sie und Ihre Kinder treffen können. Bedingungslos levitra kaufen oder andere Medikamente, die von der virtuellen Apotheke angeboten werden, sind äußerst einfach.
Was sind die besten Generika?

https://potenzmittel-infos.com/levitra.html
Derzeit wurden Variantenartikel zu diesem Thema veröffentlicht. Lassen Sie uns Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zu viagra generika finden.
Genau das werden wir jetzt diskutieren. Trotzdem bietet diese Art der Verteilung von Medikamenten verschiedene Vorteile. Es ist wichtig, über sichere Drogerien informiert zu sein, um Medikamente kaufen zu können. Das ist eigentlich eine wirklich gute Frage für Amerikaner, die überlegen, viagra generika zu kaufen.
Die Dienstleistungen bieten alles von verschreibungspflichtigen Medikamenten bis hin zu Erste-Hilfe-Sets, Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln, Multivitaminen, Naturkost und Reiseartikeln sowie alles, was Familien für die Ernährung von Kindern benötigen. Da immer mehr Menschen das Internet nutzen, um ihre Gesundheitsprobleme zu verstehen, gehen einige auch online, um verschreibungspflichtige Medikamente zu bestellen. Die große Auswahl an Produkten umfasst Medikamente, Rabattmittel, Pre-Workouts, Nahrungsergänzungsmittel und Geräte wie Vernebler, um nur einige zu nennen. Können Sie viagra generika im Internet kaufen? Die Mehrheit der Männer, die dieses Arzneimittel anwenden, hat normalerweise keine Nebenwirkungen auf die Pillen.

https://potenzmittel-infos.com/viagra-generika.html
{Wie kaufe ich cialis generika?
Medikamente könnten Teil Ihrer täglichen Routine sein, um Ihre Gesundheit gut zu verwalten. Internet-Drogerien kombinieren garantiert niedrige Preise mit schnellem Versand. Wenn es darum geht, privat verschriebene Medikamente zu kaufen, bieten Ihnen Online-Drogerien mehr Auswahl beim Eingang Ihrer Bestellung. Da immer mehr Patienten online gehen, um ihre Gesundheitsprobleme zu verstehen, gehen einige auch online, um generische Mittel zu kaufen. Natürlich sollte jeder von uns Zugang zu wichtigen und kostengünstigen Mitteln haben, die zur Bekämpfung von Infektionen beitragen oder einfach die allgemeine Gesundheit verbessern. Der Online-Kauf von Generika kann eine gute Idee sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Zugegeben, sobald das Generikum verfügbar ist, werden die Kosten sowohl für das ursprüngliche Markenprodukt als auch für das Generikum erheblich gesenkt. Sie haben sie natürlich im Supermarkt gesehen. Generische Versionen von Arzneimitteln sind in vielen ausländischen Märkten, einschließlich Kanada und den meisten Ländern Europas, legal. Generika sind grundsätzlich nur deshalb billiger, weil die Hersteller nicht die Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels hatten. Generika sind im Allgemeinen etwas günstiger und meist genauso wirksam wie Markenmedikamente. Jeder weiß, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen.
Wenn Sie cialis generika kaufen, erkundigen Sie sich bei einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister, ob diese unschuldig sind, wenn Sie sie mit Ihren anderen Generika einnehmen.
|Wenn Sie online über Medikamente nachdenken, möchten Sie vielleicht mehr über dieses Problem erfahren. Zweifellos haben Sie bereits etwas darüber gehört, wie man cialis generika kauft. Viele gesundheitsbezogene Websites bieten mehr Inhalte und dies könnte die Patienten zum Thema führen.
Vielleicht wissen Sie bereits etwas über das Problem. Lassen Sie uns nun über verschiedene Medikamente sprechen, die Sie online kaufen können. Es ist wichtig, über sichere Wege zum Kauf von Medikamenten informiert zu bleiben. Wenn Sie über Ihre Behandlungsoption nachdenken, kann es hilfreich sein, einige wichtige Fakten darüber zu kennen, wo Sie cialis generika kaufen können.
Diejenigen, die Rabattmedikamente und Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen, werden häufig eine Reihe von Optionen zur Auswahl finden. Es ist verlockend, Medikamente und Kräuterergänzungen online zu kaufen, wenn dieselben Produkte so viel billiger sind. Vieles, was darüber gesagt wurde, gilt auch für natürliche Gesundheits- und Wellnessprodukte und alltägliche wichtige Toilettenartikel. Wenn Sie cialis generika kaufen, sollten Sie einige wesentliche Details kennen.
|Wenn Sie die Anziehungskraft auf einen bestimmten Partner verloren haben, ist es normalerweise unwahrscheinlich, dass Behandlungsoptionen zur Verbesserung der Potenz ihm helfen. Als die Mehrheit der Einzelhändler online ging, stiegen die Erwartungen und eine überwältigende Anzahl von Kunden erwartete, online die Mittel zu finden, die sie benötigen. Illegale Online-Apotheken versuchen möglicherweise, illegale “generische” Versionen dieser Originalmarkenmedikamente zu verkaufen. Fragen Sie Ihren Apotheker nach Informationen, wenn Sie sich über den Online-Kauf von Generika nicht sicher sind. Darüber hinaus machen Generika die überwiegende Mehrheit der landesweit verschriebenen Rezepte aus. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und muss unter Aufsicht eines Arztes angewendet werden. Aber ist es wirklich das richtige Feld für Sie, cialis generika zu kaufen? Es gibt verschiedene ernsthafte Fragen zu diesem Thema. Darüber hinaus kann es auch zur Behandlung einiger anderer von Ihrem Arzt festgelegter Erkrankungen verwendet werden. Wenn Sie sicher sind, dass diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können und Sie wissen, dass die von Ihnen ausgewählte Apotheke sicher ist, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente aus einer Online-Apotheke zu beziehen. Während sich alle Symptome bessern können, bevor die Krankheit vollständig behandelt ist, nehmen Sie das Mittel für den gesamten vorgeschriebenen Zeitraum ein. Auf dieser Website finden Sie einige nützliche Informationen zu den Risiken von Arzneimitteln und deren Erforschung.
Was ist ein kostengünstiges Medikament, um Patienten bei der Aufrechterhaltung einer Erektion zu helfen? Der Rat ist unkompliziert, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen zu diesem Thema benötigen. Obwohl der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente viele Familien betrifft, können bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Jugendliche einem besonderen Risiko ausgesetzt sein. Für die meisten Menschen, die keine Erektion bekommen, die fest genug für Sex ist, funktionieren Arzneimittel gut, verursachen aber manchmal schwerwiegende Nebenwirkungen. Und die Pillen gelten allgemein als sehr sicher. Häufige unerwünschte Effekte können das sogenannte blaue Sehen sein, aber es ist sicherlich häufiger, wenn Sie mehr als die vorgeschriebene Menge einnehmen. Sie können eine Checkliste für Nebenwirkungen verwenden, um den Überblick zu behalten und Informationen schnell mit Ihrem medizinischen Fachpersonal zu teilen. Nehmen Sie dieses Generikum nicht in kleineren Mengen ein. Der Rat ist üblich, kann aber den Unterschied ausmachen, wenn Sie Informationen über Pillen benötigen. Normalerweise erfordert die Behandlung Geduld, um eine erwartbare Wirkung zu erzielen. Verbraucher sollten die online gefundenen Informationen jedoch immer objektiv behandeln. Schließlich können Sie Zeit bei Ihren Rabattmedikamenten und Kräutern sparen, indem Sie sie online bestellen.}
https://potenzmittel-infos.com/cialis-generika.html
{Wie cialis generika?
Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, bevor sichtbare Anzeichen auftreten. Die zunehmende Nachfrage nach Informationen im täglichen Leben von Millionen von Menschen hat dazu geführt, dass immer mehr pharmazeutische Gesundheitsdienstleister versuchen, ihre Gesundheitsprodukte vor ihren Konkurrenten zu positionieren. Wie finde ich Medikamente online? Die Verschreibung und Verwendung von Medikamenten ist jedoch Vertrauenssache. Für Kunden wird es immer einfacher, Medikamente online zu bekommen. Es gibt viele Online-Apotheken im Internet, daher sollte es kein Problem sein, eine vertrauenswürdige Drogerie zu finden. Sie bieten Kunden mit eingeschränkter Mobilität und Kunden in abgelegenen Gebieten Zugang. Die reduzierten Transaktionskosten werden in Form weitaus niedrigerer Preise an die Patienten weitergegeben. In beiden Fällen ist es nicht alles. Dieser Leitfaden behandelt alles von der Sicherung Ihres Computers bis zur Überprüfung und Bestellung von Viagra in zuverlässigen Online-Apotheken.
10 Möglichkeiten, gefälschte Medikamente zu erkennen.
|Deshalb interessieren sich viele für dieses Thema. Ist es für Sie aktuell, wie man cialis generika?
Lassen Sie uns Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zu diesem Thema finden. Das Bestellen von Rezepten im Internet kann eine kostengünstige Methode sein, solange Sie dies verantwortungsbewusst tun. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie sicher sein können, dass online bestellte Medikamente den Qualitätsstandards entsprechen. Ziemlich cialis generika oder andere Medikamente, die von einer virtuellen Drogerie angeboten werden, sind sehr elementar.
Es gibt viele gültige Internet-Drogerien, die legitime Rabatte anbieten. Wenn Sie Medikamente online kaufen möchten, tun Sie dies in einer legalen Apotheke. Die Lieferanten bieten Tausende von Arzneimitteln an, zu denen sowohl generische als auch bekannte Marken gehören. Es gibt Varianten von renommierten virtuellen Drogerien, in denen Patienten Viagra bestellen können.
|Zu wissen, wonach zu suchen ist, kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei allen verfügbaren Optionen. Normalerweise sind viele Medikamente zu berücksichtigen. Können Sie verschreibungspflichtige Medikamente legal online bekommen? Es ist wichtig, die Vorteile verschriebener Medikamente sowie deren mögliche unerwünschte Wirkungen zu kennen und mit Ihrem Apotheker über mögliche Bedenken zu sprechen. Wenn Sie besprechen, wie Sie Viagra bestellen können, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie einen Plan entwickeln, der für Sie gut funktioniert. Wir alle können verlässliche Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen wie dem Internet, den Medien und sogar Freunden finden. Dies sind sicherlich nur die Grundregeln. Wenn Sie Arzneimittel bestellen, sollten Sie darüber nachdenken. Seit Jahrzehnten helfen diese Medikamente, viele Störungen zu verhindern. Der ideale Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung ist, wenn nur Symptome auftreten. Themen zur Bestellung von Viagra sind im letzten Jahr sehr beliebt. Einige Forscher achten auf solche Angelegenheiten. Haben Sie etwas über Nebenwirkungen gelernt?
Höchstwahrscheinlich hat jeder Mann zumindest etwas davon gehört. Wenn Sie Medikamente in Online-Apotheken bestellen möchten, erhalten Sie normalerweise zuerst ein gültiges Rezept. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle Medikamente wirklich nützlich sind. Wie alle Arzneimittel hat das Arzneimittel unterschiedliche unerwünschte Wirkungen. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen. Ihre Medikamente sind nur für Sie. Geben Sie es niemals an andere Personen weiter, auch wenn ihr Zustand mit Ihrem identisch zu sein scheint. Letztendlich sind diese Faktoren auf der ganzen Welt gleich. Wenn Sie diese Tipps befolgen, sollten Sie bereit sein. Darüber hinaus ist das Internet die geeignete Möglichkeit, um alle Arten von Arzneimitteln zu erwerben, da es das Vergnügen bietet, sich über das Internet zu bewerben.}

سیستم حقوق و دستمزد

معرفی پرسنل : معرفی پرسنل به همراه کلیه مشخصات فردی، اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل، تعداد اولاد، شماره حساب و شماره کارت بانکی، مانده مرخصی، تاریخ استخدام و نمونه عکس و امضاء به تعداد نامحدود

حقوق مستمر (قرارداد / حکم) : ثبت حکم کارگزینی برای هر پرسنل به تعداد نامحدود (N حکم برای هر پرسنل) شامل مرکز هزینه، شغل، نوع محاسبه مالیات، شمول یا عدم شمول بیمه و شماره بیمه و مزایای مستمر به منظور محاسبه حقوق

– امکان تخصیص شعبه بیمه مجزا برای هر پرسنل

اطلاعات کارکرد ماهیانه : ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه جهت محاسبه حقوق شامل ؛

  1. روزهای کارکرد ۲٫ دقایق کسرکار ۳٫ دقایق اضافه‌کار  ۴٫ روزهای مأموریت  ۵٫ ساعات مرخصی  ۶٫ مبلغ مساعده دریافت شده طی ماه  ۷٫ دقایق اضافه‌کار تعطیل ۸٫     شبکاری
  2. نوبت کاری (۱۰%، ۱۵%، ۲۲٫۵%) ۱۰٫ اضافات و کسورات موردی در هر ماه

-امکان کپی کردن کارکرد ماهیانه از کارکرد ماه‌های قبل، به منظور افزایش سرعت در ثبت اطلاعات کارکرد

محاسبه حقوق : محاسبه حقوق و صدور فیش حقوقی بصورت یکجا برای تمام پرسنل، به شکل خودکار

برگشت محاسبه حقوق : امکان برگشت محاسبه حقوق انجام شده، به منظور ایجاد تغییرات در اطلاعات حکم یا کارکرد پرسنل

صدور سند حسابداری : صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد برای تمام پرسنل بصورت یکجا بطور کاملاً خودکار به تفکیک مرکز هزینه هر پرسنل

حذف سند حسابداری : امکان حذف سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر شده به منظور محاسبه مجدد حقوق و دستمزد بصورت کاملاً خودکار

ساخت دیسک بیمه :

. تهیه لیست بیمه بصورت خودکار به منظور ارائه به سازمان تأمین اجتماعی

. ساخت دیسک بیمه به تفکیک ماه و شعب بیمه مختلف بصورت خودکار به منظور ارائه به سازمان تأمین اجتماعی

ساخت دیسک مالیات : ساخت دیسک مالیات به تفکیک ماه، مرکز هزینه و شعبه بیمه بصورت خودکار به منظور ارائه به سازمان امور مالیاتی

ساخت دیسک بانک : ساخت دیسک بانک به تفکیک بانک‌های مختلف جهت ارائه به بانک‌ها به منظور واریز حقوق پرسنل به بانک

جدول مالیات : امکان معرفی معافیت‌های مالیاتی شامل مقادیر و ضرایب مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر حقوق پرسنل

جدول و شعب بیمه : امکان معرفی انواع بیمه، ضرایب بیمه (سهم کارگر، سهم کارفرما، بیکاری) و شعب بیمه به تعداد نامحدود به منظور محاسبه بیمه کارگر و کارفرما

اطلاعات پایه :

. شامل اطلاعات اولیه جهت استفاده در معرفی پرسنل از جمله؛ مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، شغل، محل استقرار، بانک پرداخت‌کننده حقوق و ماه‌های سال

همچنین تنظیمات مربوط به نحوه محاسبه حقوق و سند حسابداری حقوق و دستمزد به شرح ذیل نیز در این فرم انجام می شود؛

. حداقل ساعات کارکرد ماهیانه

. ارقام روند خالص حقوق

. تعداد ساعات یک روز کاری

. تعداد ساعات مرخصی سالیانه

. تعداد ساعات مرخصی قابل انتقال به سال بعد

. ضریب اضافه‌کاری

. ضریب شبکاری

. ضریب مأموریت

. ضریب اضافه‌کار تعطیل

. تنظیمات مربوط به معین‌های مورد استفاده در سند حسابداری حقوق و دستمزد

تغییر سال حقوق و دستمزد : با استفاده از این امکان می‌توان محاسبات حقوق مربوط به سال گذشته را بدون تغییر سال مالی نرم‌افزار براحتی انجام داد

حقوق، مزایا و کسورات : تنظیمات اولیه مربوط به مزایا مستمر و غیر مستمر از طریق این آیتم صورت می‌گیرد

پرداختها و کسور ماهیانه :

. محاسبه ذخائر پرسنلی از جمله سنوات خدمت، عیدی و پاداش بصورت خودکار و ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

. محاسبه و نمایش مانده صندوق قرض‌الحسنه شرکت در فیش حقوقی پرسنل و ثبت اقساط آن در سند حسابداری حقوق و دستمزد

. محاسبه و ثبت بیمه تکمیلی سهم کارگر و کارفرما بصورت کاملاً خودکار در سند حسابداری حقوق و دستمزد

. محاسبه و ثبت اقساط وام دریافتی پرسنل از شرکت و از بانک در سند حسابداری حقوق و دستمزد

– گزارش لیست خام پرسنل

– گزارش لیست اطلاعات خلاصه پرسنل

– گزارش لیست اطلاعات حقوق پرسنل

– گزارش لیست جامع حقوق پرسنل

– گزارش لیست کارکرد ماهیانه

– گزارش فیش حقوقی

– گزارش لیست کامل حقوق

– گزارش لیست پرداخت حقوق

– گزارش اضافات و کسورات ماهیانه

– گزارش لیست بیمه

– گزارش لیست مالیات

– گزارش قرارداد کار

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم حقوق و دستمزد

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد، می توان کلیه عملیات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنلی را انجام داد. امکانات موجود در منوی حقوق و دستمزد عبارتند از معرفی پرسنل، صدور حکم کارگزینی، ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه، خواندن اطلاعات ورود و خروج از دستگاه حضور و غیاب، محاسبه حقوق، صدور خودکار سند حسابداری حقوق و دستمزد، ساخت دیسک های بیمه، مالیات و بانک، جداول معافیت های مالیاتی و شعب بیمه، محاسبات مربوط به مزایا و کسورات و … .

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

از طریق فرم “معرفی پرسنل”، اطلاعات شخصی و اداری پرسنل ثبت می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

معرفی پرسنل

از طریق فرم “حقوق مستمر”، حکم کارگزینی پرسنل تنظیم می گردد. در این فرم مرکز هزینه پرسنل، شغل، نوع مالیات، شماره و شعبه بیمه، حقوق پایه و مزایای مختلف پرسنل معرفی می شود. در نرم افزار حسابداری خبره امکان معرفی ۱۲ حکم حقوقی در طی سال برای هر یک از پرسنل وجود دارد.

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق و مستمر (قرارداد / حکم)

از طریق فرم “اطلاعات کارکرد ماهیانه” آیتم هایی مثل روزهای کارکرد، کسر کار، اضافه کار، ماموریت، مرخصی، مساعده، اضافه کار تعطیل، شبکاری، نوبت کاری و … معرفی می شوند. در نرم افزار حسابداری خبره به جهت سهولت در ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه، امکان کپی کردن اطلاعات ماه های قبل برای ماه جدید و ویرایش آن وجود دارد. همچنین امکان تغییر دسته جمعی مقدار هر یک از آیتم های فوق وجود دارد.

سیستم حقوق و دستمزد

اطلاعات کارکرد ماهیانه

فرم “خواندن اطلاعات کارکرد از فایل”، به منظور دریافت اطلاعات حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه های حضور و غیاب، در نرم افزار حسابداری خبره تعبیه شده است.

سیستم حقوق و دستمزد

خواندن اطلاعات کارکرد از فایل

از فرم “محاسبه حقوق” برای محاسبه ماهیانه حقوق پرسنل استفاده می شود. با انجام محاسبه حقوق، فیش حقوقی برای هر یک از پرسنل صادر می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق

در صورتیکه بخواهیم در اطلاعات کارکرد پرسنل تغییری ایجاد نماییم، لازم است حقوق محاسبه شده را برگشت بزنیم. در نرم افزار حسابداری خبره اینکار از طریق فرم “برگشت محاسبه حقوق” انجام می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

برگشت محاسبه حقوق

در نرم افزار حسابداری خبره، پس از محاسبه حقوق، به منظور صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد، از فرم زیر استفاده می شود. در این فرم می توان سند حسابداری حقوق و دستمزد را بصورت خودکار صادر کرد.

سیستم حقوق و دستمزد

صدور سند حسابداری حقوق

با استفاده از فرم “حذف سند حسابداری حقوق”، سند حسابداری صادر شده را حذف می نماییم.

سیستم حقوق و دستمزد

حذف سند حسابداری حقوق

با استفاده از فرم “ساخت دیسک بیمه” امکان صدور دیسک بیمه به منظور ارائه به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. همچنین این امکان وجود دارد که برای شعب مختلف، دیسک بیمه جداگانه ای صادر کرد.

سیستم حقوق و دستمزد

ساخت دیسک بیمه

با استفاده از فرم “ساخت دیسک مالیات” می توان دیسک مالیات بر حقوق و دستمزد پرسنل را تهیه نمود. دیسک مالیات می تواند بر اساس شعبه بیمه، محل استقرار پرسنل، نوع مالیات و مرکز هزینه مختلف ساخته شود.

سیستم حقوق و دستمزد

ساخت دیسک مالیات

سیستم حقوق و دستمزد

ساخت دیسک مالیات

با استفاده از فرم “ساخت دیسک بانک” می توان دیسک بانک مربوط به پرداخت حقوق پرسنل از طریق بانک را تهیه نمود.

سیستم حقوق و دستمزد

دیسک بانک

فرم “پرداخت های و کسور ماهیانه” یکی از پرکاربردترین فرم ها در سیستم حقوق و دستمزد است. با استفاده از این فرم می توان پاداش ماهیانه، محاسبات ذخایر عیدی و سنوات، محاسبات بیمه تکمیلی سهم کارگر و کارفرما، محاسبات صندوق قرض الحسنه شرکت، محاسبات وام پرداختی به پرسنل را محاسبه، پرداخت و دریافت کرد.

سیستم حقوق و دستمزد

پرداختها و کسور ماهیانه

برای محاسبه مالیات بر حقوق پرسنل از فرم “جدول مالیات” استفاده می شود. در نرم افزار حسابداری خبره جدول مالیاتی بصورت سالانه نگهداری می شود و جدول مالیاتی تمام سال های مالی در نرم افزار باقی می ماند.

سیستم حقوق و دستمزد

جدول مالیات (ماهیانه)

از فرم “جدول و شعب بیمه” برای معرفی کردن انواع بیمه، مقادیر و ضرایب بیمه سهم کارگر، سهم کارفرما، بیمه بیکاری سهم کارفرما، سختی کار، و حداکثر حقوق روزانه مشمول بیمه استفاده می شود. همچنین معرفی شعب مختلف بیمه نیز از طریق این فرم انجام می گیرد.

سیستم حقوق و دستمزد

جدول و شعب بیمه

اطلاعات پایه حقوق و دستمزد در فرمی به همین نام تعریف می شود. اطلاعاتی از قبیل مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، شغل، محل استقرار پرسنل و اسامی بانک ها در این فرم تعریف می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

اطلاعات پایه

همچنین اطلاعات مربوط به ضریب اضافه کاری، ساعات کارکرد ماهیانه، ارقال روند خالص حقوق، تعداد ساعات یک روز کاری، ضریب شبکاری، ضریب ماموریت، ضریب اضافه کار تعطیل، میزان مرخصی سالیانه، میزان مرخصی قابل انتقال به سال بعد و همینطور مشمول یا غیر مشمول بودن برخی از مزایای حقوق و همچنین شابلون معین های استفاده شده در سند حسابداری حقوق و دستمزد نیز در فرم اطلاعات پایه حقوق و دستمزد تعریف می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

اطلاعات پایه

تنظیمات مهم و قانونی حقوق و دستمزد در فرم “حقوق، مزایا و کسورات” تعریف می شود.

سیستم حقوق و دستمزد

حقوق، مزایا و کسورات

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم عملیات استقرار و حسابداری محض

– در “عملیات استقرار” ورود مانده اول دوره حساب‌های صندوق‌ها، تنخواه گردان‌ها، بانک‌ها، بدهکاران، چکهای دریافتی، موجودی کالا، دارایی ثابت (اموال)، بستانکاران، چکهای پرداختی، جاری شرکاء و سرمایه ثبت شده، به نرم‌افزار صورت می‌گیرد.

– با وارد کردن مانده حساب‌های اول دوره (زمان خرید نرم‌افزار)، بصورت خودکار سند افتتاحیه توسط نرم‌افزار خبره صادر می‌شود.

آیتم‌های منوی عملیات استقرار

– صندوق : معرفی صندوق‌های مختلف شرکت و ورود موجودی اول دوره هر صندوق به تفکیک صندوق و به تعداد نامحدود

– تنخواه‌گردان : معرفی تنخواه‌گردان‌های شرکت و ورود موجودی اول دوره هر تنخواه‌گردان به تفکیک تنخواه و به تعداد نامحدود

– بانکها : معرفی حساب‌های بانکی شرکت و ورود موجودی اول دوره هر بانک به تفکیک حساب بانکی و به تعداد نامحدود

– بدهکاران : معرفی طرف‌حساب‌های بدهکار شرکت و ورود موجودی اول دوره هر طرف‌حساب به تفکیک طرف‌حساب و به تعداد نامحدود

– چکهای دریافتی : معرفی چک‌های دریافتی اول دوره (چک‌هایی که قبل از خرید نرم‌افزار دریافت شده و تاریخ سررسید آن‌ها هنوز نرسیده است)، به همراه وجه هر چک به تفکیک چک‌های نزد صندوق (بر اساس طرف‌حساب)، چک‌های واگذار شده به بانک (بر اساس بانک)، چک‌های واخواست شده نزد صندوق (بر اساس طرف‌حساب) و به تعداد نامحدود

– موجودی کالا : معرفی موجودی کالای اول دوره شرکت به همراه بهای تمام شده هر کالا به تفکیک انبار و به تعداد نامحدود

– دارایی ثابت : معرفی دارایی‌های ثابت (اموال) اول دوره شرکت به همراه بهای تمام شده هر کالا و استهلاک انباشته سال‌های قبل آن به تفکیک گروه‌های مختلف دارایی (زمین، ساختمانها، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، ابزارآلات و قالبها، وسائط نقلیه، اثاثیه و منصوبات، لوازم آزمایشگاهی، حق الامتیازها)

– بستانکاران : معرفی طرف‌حساب‌های بستانکار شرکت و ورود موجودی اول دوره هر طرف‌حساب به تفکیک طرف‌حساب و به تعداد نامحدود

– چکهای پرداختی : معرفی چک‌های پرداختی اول دوره (چک‌هایی که قبل از خرید نرم‌افزار صادر شده و تاریخ سررسید آن‌ها هنوز نرسیده است)، به همراه وجه هر چک به تفکیک بانک و به تعداد نامحدود

جاری شرکاء : ورود اطلاعات مربوط به مانده حساب جاری شرکاء به تفکیک هر یک از شرکاء

سرمایه ثبت شده : ورود اطلاعات مربوط به سرمایه ثبت شده در اساسنامه شرکت

– ایجاد سند افتتاحیه

امکان ورود آرتیکل‌های مختلف بصورت دستی در سند افتتاحیه به منظور تراز کردن ستون‌های بدهکار و بستانکار سند افتتاحیه

ثبت سند افتتاحیه بصورت کاملاً خودکار با امکان ویرایش آن در هر زمان از سال مالی

– گزارش فهرست حساب‌های کل

– گزارش فهرست حساب‌های معین

– گزارش فهرست حساب‌های تفصیل

– گزارش فهرست کالاها

– گزارش فهرست جامع کالاها

– گزارش فهرست بارکدی کالاها

– گزارش چک‌های دریافتی اول دوره

– گزارش چک‌های پرداختی اول دوره

– ثبت سند حسابداری به شکل پیش نویس (ناتراز) بصورت نامحدود با امکان تبدیل اسناد پیش نویس به سند موقت و سند دائم

– جستجوی حساب‌ها با سرعت و دقت فوق‌العاده بالا

– جستجو و مشاهده اسناد حسابداری به سرعت و با استفاده از فیلترهای گوناگون و مفید

– مرور حساب‌ها از سطح کل تا سند حسابداری (مشاهده حساب کل » مشاهده حساب‌های معین استفاده شده در حساب کل مورد نظر » مشاهده حساب‌های تفصیل استفاده شده در حساب‌های معین مورد نظر » مشاهده تمام اسناد حسابداری که حساب تفصیل مورد نظر در آن ها استفاده شده است » مشاهده سند حسابداری مورد نظر با امکان ویرایش آن)

– مرور حساب‌ها از سطح تفصیل تا سند حسابداری (مشاهده طبقه تفصیل » حساب تفصیل » تفصیل در معین » مشاهده اسناد حسابداری » مشاهده سند حسابداری با امکان ویرایش آن)

– استفاده از سرفصل حساب‌های مورد تایید سازمان حسابرسی شامل شصت و چهار کد کل و سیصد و هشت کد معین تعریف شده در نرم‌افزار

– کدینگ شش سطحی شامل گروه، کل، معین، تفصیل اول،‌ تفصیل دوم و تفصیل سوم

– امکان ویرایش کدهای کل و معین موجود در نرم‌افزار و تعریف کد کل و معین جدید

– امکان ایجاد ارتباط بین حساب‌های معین با طبقات مختلف تفصیل به سلیقه کاربر

– امکان طبقه بندی حساب‌های تفصیل به تعداد نامحدود (صندوق‌ها،‌ بانک‌ها، تنخواه گردان‌ها، طرف حساب‌ها، پرسنل، دارایی‌ها، مراکز هزینه، پروژه ها)

– امکان تعریف مراکز هزینه به تعداد نامحدود

– امکان تعریف پروژه‌ها به تعداد نامحدود

– وجود سه سطح حساب تفصیل بصورت شناور

– امکان مشاهده حساب‌های کل، معین، تفصیل و طبقات تفصیل بصورت درختی

– امکان تغییر کد حساب معین در طی دوره مالی

– امکان تغییر کد حساب تفصیل در طی دوره مالی

– مرتب‌سازی و تجمیع اسناد به چهار شکل مختلف به دلخواه کاربر

– دائم کردن اسناد حسابداری ثبت شده، به منظور جلوگیری از ویرایش آن توسط کاربر

– ثبت سند سودوزیان بصورت کاملاً خودکار

– بستن حساب‌های دائم و ثبت سند اختتامیه بصورت کاملاً خودکار

– ثبت سند افتتاحیه سال بعد بصورت کاملاً خودکار

– حذف سند افتتاحیه سال بعد بصورت کاملاً خودکار

– حذف سند اختتامیه سال قبل بصورت کاملاً خودکار

– حذف سند سودوزیان بصورت کاملاً خودکار

– گزارش دفتر روزنامه دو ستونی

– گزارش دفتر روزنامه چهار ستونی

– گزارش دفتر کل با ریز اقلام

– گزارش دفتر کل تجمیعی

– گزارش دفتر معین

– گزارش دفتر تفصیل بدون تفکیک

– گزارش دفتر تفصیل بدون تفکیک با جزئیات

– گزارش دفتر تفصیل با تفکیک

– صورتحساب مشتری

– صورتحساب بانک

– گزارش چاپ سند / سه ستونی

– گزارش چاپ سند / کل

– گزارش چاپ سند / معین و تفصیل

– گزارش چاپ سند / کل / ماهیانه

– گزارش چاپ سند دو تفصیله در سطح کل / معین / تفصیل

– گزارش چاپ سند دو تفصیله در سطح معین / تفصیل

– گزارش چاپ سند دو تفصیله در سطح کل / معین / تفصیل / تفصیلها در یک سطر

– گزارش چاپ سند دو تفصیله در سطح معین / تفصیل – تفصیلها در یک سطر

– گزارش چاپ سند سه تفصیله در سطح کل / معین / تفصیل

– گزارش چاپ سند سه تفصیله در سطح معین / تفصیل

– گزارش چاپ سند سه تفصیله در سطح کل / معین / تفصیل / تفصیلها در یک سطر

– گزارش چاپ سند سه تفصیله در سطح معین / تفصیل / تفصیلها در یک سطر

– تراز آزمایشی دو ستونی در سطح کل

– تراز آزمایشی دو ستونی در سطح معین

– تراز آزمایشی دو ستونی در سطح تفصیل

– تراز آزمایشی چهار ستونی در سطح کل

– تراز آزمایشی چهار ستونی در سطح معین

– تراز آزمایشی چهار ستونی در سطح تفصیل

– تراز آزمایشی شش ستونی در سطح کل

– تراز آزمایشی شش ستونی در سطح معین

– تراز آزمایشی شش ستونی در سطح تفصیل

– گزارش مقایسه ی حساب‌ها به تفکیک ماه

– گزارش ماتریس هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه

– گزارش ترازنامه

– گزارش عملکرد کاربران

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم عملیات استقرار

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم عملیات استقرار، می توان کلیه امور مربوط به ورود اطلاعات اول دوره به داخل سیستم را انجام داد. این اطلاعات از طریق فرم “ورود اطلاعات” و شامل مانده صندوق های شرکت، تنخواه گردانان شرکت، حساب های بانکی، مانده بدهکاران، مانده بستانکاران، مبلغ سرمایه ثبت شده، ریز چکهای دریافتی، ریز چکهای پرداختی، ریز دارایی ثابت، ریز موجودی کالا و مانده جاری شرکاء بصورت جداگانه وارد سیستم می شود.

سیستم عملیات استقرار

سیستم عملیات استقرار

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “صندوق” می توان مانده حساب صندوق های شرکت را به طور جداگانه وارد نمود.

عملیات استقرار

صندوق

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “تنخواه گردان” می توان مانده حساب تنخواه گردان های مختلف شرکت را به طور جداگانه وارد سیستم نمود.

عملیات استقرار

تنخواه گردان

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “بانکها” می توان مانده حساب های مختلف بانکی شرکت را به طور جداگانه وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

بانکها

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “بدهکاران” می توان مانده حساب های مشتریان بدهکار به شرکت را به تفکیک وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

بدهکاران

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “بستانکاران” می توان مانده حساب های شرکت ها و اشخاص بستانکار از شرکت را به تفکیک وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

بستانکاران

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “سرمایه ثبت شده” می توان مانده حساب های سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت را به تفکیک هر سرمایه گذار وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

سرمایه ثبت شده

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “چکهای دریافتی” می توان چک های دریافتی که تاریخ سررسید آن ها مربوط به روزهای آینده است را به تفکیک چک های نزد صندوق، چک های واگذار شده به بانک و چک های واخواست شده نزد صندوق، وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

چکهای دریافتی

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “چکهای پرداختی” می توان چک های صادره که تاریخ سررسید آن ها مربوط به روزهای آینده است را به تفکیک هر چک، وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

چکهای پرداختی

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “دارایی ثابت” می توان کلیه دارایی های ثابت شرکت را به تفکیک هر دارایی، وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

دارایی ثابت

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “موجودی کالا” می توان تمام موجودی کالاهای شرکت به تفکیک کالا و انبار، وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

موجودی کالا

در فرم “ورود اطلاعات” با استفاده از سربرگ “جاری شرکاء” می توان مانده حساب کلیه شرکاء را به تفکیک هر شریک، وارد سیستم نمود.

سیستم عملیات استقرار

جاری شرکاء

با استفاده از فرم “ایجاد سند افتتاحیه” کلیه اطلاعات اول دوره تبدیل به یک سند حسابداری تحت عنوان سند حسابداری می شود.

سیستم عملیات استقرار

ایجاد سند افتتاحیه

…………………………………………………………………………

سیستم حسابداری محض

با استفاده از فرم “صدور سند حسابداری” می توان اسناد حسابداری را بصورت دستی وارد نمود. به این شکل که حساب های معین و تفصیلی را کاربر به دلخواه خود انتخاب می کند. لازم به ذکر است که در نرم افزار حسابداری خبره قابلیت انتخاب تا سه تفصیل شناور برای هر حساب معین وجود دارد.

امکان دیگری که در فرم “صدور سند حسابداری” وجود دارد، امکان پیش نویس کردن بینهایت سند حسابداری است. سند پیش نویش به سندی گفته می شود که در گزارشات و ترازهای سیستم نمایش داده نمی شود. سند پیش نویس می تواند ناتراز باشد و یا اصلا دو طرف بدهکار و بستانکار آن کامل نشده باشد. از جمله کاربردهای سند پیش نویس این است که یک کاربر تازه کار می تواند تمام اسناد را بصورت پیش نویس ثبت نماید و حسابدار ماهر بعدا اسناد پیش نویس را بررسی کرده و تبدیل به سند موقت نماید. اسناد موقت در ترازها و گزارشات سیستم نمایان می شوند.

همچنین امکان کپی کردن سند حسابداری جهت سهولت و سرعت در ثبت سند وجود دارد. در ضمن امکان پیوست کردن هر فایلی به سند حسابداری نیز وجود دارد. در صورتیکه سند حسابداری ناتراز باشد، سیستم اجازه ثبت آنرا نمی دهد.

سیستم حسابداری محض

صدور سند حسابداری

با استفاده از فرم “جستجوی اسناد حسابداری” امکان جستجو در میان تمام اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم وجود دارد. با استفاده از فیلترهای موجود روی این فرم، امکان بازیابی اسناد به شکل کاملا دقیق فراهم شده است.

سیستم حسابداری محض

جستجوی اسناد حسابداری

با استفاده از آیتم “مرور حساب کل” می توان تراز حساب ها را از حساب های کل تا حساب های تفصیل و سند حسابداری آن مرور کرد. ترتیب آن به شکل زیر است:

تراز حساب های کل؛

سیستم حسابداری محض

تراز حساب های کل

تراز حساب های معین (در حساب کل)؛

سیستم حسابداری محض

تراز حساب های معین

تراز حساب های تفصیل (در حساب معین)؛

سیستم حسابداری محض

تراز حساب های تفصیل

دفتر تفصیل (در حساب معین)؛

سیستم حسابداری محض

دفتر تفصیل

تفصیل (در سند حسابداری)؛

سیستم حسابداری محض

تفصیل در سند حسابداری

سند حسابداری؛

سیستم حسابداری محض

سند حسابداری

با استفاده از آیتم “مرور حساب تفصیل” می توان تراز حساب ها را از طبقه تفصیل تا سند حسابداری آن مرور کرد. ترتیب آن به شکل زیر است:

تراز طبقه تفصیل؛

سیستم حسابداری محض

تراز طبقه تفصیل

تراز تفصیل (در طبقه تفصیل)؛

تراز تفصیل (در معین)؛

دفتر تفصیل (در معین)؛

تفصیل (در سند حسابداری)؛

سند حسابداری؛

با استفاده از فرم “مرور حساب تفصیل تکمیلی” که از سه سربرگ جداگانه به نام های “خلاصه وضعیت مشتری”، “تراز” و “اطلاعات تکمیلی” تشکیل شده است. می توان اطلاعات مفیدی درباره هر حساب تفصیلی را بصورت یکجا مشاهده کرد.

سیستم Caller ID

مرور حساب تفصیل تکمیلی

در سربرگ “خلاصه وضعیت مشتری”، اطلاعاتی در مورد ریز اطلاعات چکها شامل تعداد چک های دریافتی، مبلغ چک های دریافتی، تعداد چک های پاس شده، مبلغ چک های پاس شده، تعداد چک های برگشتی، مبلغ چک های برگشتی، تعداد چک های سررسید نشده، مبلغ چک های سررسید نشده، تعداد چک های سررسید شده، مبلغ چک های سررسید شده، تعداد چک های مسترد شده، مبلغ چک های مسترد شده بصورت یکجا مشاهده می شود.

سیستم Caller ID

ریز اطلاعات چکها

همچنین اطلاعاتی در مورد ریز اطلاعات فاکتورهای خرید شامل تعداد فاکتورهای خرید، مبلغ خالص فاکتورهای خرید، آخرین تاریخ خرید، تعداد فاکتورهای خرید تسویه نشده و مبلغ فاکتورهای خرید تسویه نشده مشاهده می شود.

سیستم Caller ID

ریز اطلاعات فاکتورهای خرید

همچنین اطلاعاتی در مورد ریز اطلاعات فاکتورهای فروش شامل تعداد فاکتورهای فروش، مبلغ خالص فاکتورهای فروش، آخرین تاریخ فروش، تعداد فاکتورهای فروش تسویه نشده و مبلغ فاکتورهای فروش تسویه نشده مشاهده می شود.

سیستم Caller ID

ریز اطلاعات فاکتورهای فروش

در سربرگ “تراز”، اطلاعاتی در مورد گردش حساب مشتری در حساب های معین و مانده تراز به علاوه مانده حساب مشتری قابل مشاهده است.

سیستم Caller ID

تراز

در سربرگ “اطلاعات تکمیلی”، اطلاعات تماس مشتری قابل مشاهده است.

سیستم Caller ID

اطلاعات تکمیلی

با استفاده از فرم “معرفی حساب های کل و معین” می توان حساب کل و حساب های معین نرم افزار را تعریف، ویرایش و حذف نمود. البته بصورت پیش فرض کدینگ بسیار مناسبی در نرم افزار حسابداری خبره تعبیه شده است. همچنین از طریق همین فرم مشخص می کنیم که هر حساب در اسناد حسابداری تا چند تفصیل را پشتیبانی می کند. زیرا نرم افزار حسابداری خبره سه تفصیل شناور دارد. در ضمن می توان هر حساب معین را غیر فعال کرد تا در جستجوهای سیستم رویت نشود.

سیستم حسابداری محض

معرفی حساب های کل و معین

با استفاده از فرم “معرفی طبقه و حساب تفصیل” می توان طبقات تفصیل، نوع آنها و حساب های تفصیل شرکت را تعریف، ویرایش و حذف نمود.

سیستم حسابداری محض

معرفی طبقه و حساب تفصیل

معرفی طبقه تفصیل:

سیستم حسابداری محض

معرفی طبقه تفصیل

معرفی حساب تفصیل:

سیستم حسابداری محض

معرفی حساب تفصیل

با استفاده از فرم “ساختار درختی حسابها ” می توان حساب های کل، معین، طبقه تفصیل و تفصیل را بصورت یکجا مشاهده نمود.

سیستم حسابداری محض

ساختار درختی حسابها

با استفاده از فرم “تغییر کد حساب تفصیل” می توان کد و طبقه هر حساب تفصیلی را که مایل باشیم، در طول دوره مالی تغییر دهیم.

سیستم حسابداری محض

تغییر کد حساب تفصیل

با استفاده از فرم “تغییر کد حساب معین” می توان کد و حساب کل هر حساب معینی را که مایل باشیم، در طول دوره مالی تغییر دهیم.

سیستم حسابداری محض

تغییر کد حساب معین

با استفاده از فرم “مرتب سازی و تجمیع اسناد” می توان کلیه اسناد سیستم را به چهار شکل مختلف و به دلخواه کاربر، مرتب سازی و تجمیع نمود.
۱٫ تمام فعالیتها در یک روز، یک شماره سند (با انجام اینکار تمام سندهایی که در یک روز ثبت شده است، تبدیل به یک سند حسابداری می‌شود)
۲٫٫ هر نوع فعالیت در هر روز، یک شماره سند (با انجام اینکار هر فعالیت در یک روز که در چند سند مختلف ثبت شده است تبدیل به یک سند می‌شود. بعنوان مثال تمام خریدها در یک روز، یک شماره سند، تمام فروش‌ها در یک روز، یک شماره سند)
۳٫٫ هر فعالیت، یک شماره سند (با انجام اینکار تمام سند‌هایی که در طی یک روز ثبت شده است بصورت جداگانه در قالب یک شماره سند ظاهر می‌شود)
۴٫٫ تمام فعالیت‌ها در یک ماه، یک شماره سند (با انجام مرتب‌سازی به این شکل، تمام اسناد ثبت شده در طول یک ماه، تبدیل به یک سند حسابداری می‌شود)

سیستم حسابداری محض

مرتب سازی و تجمیع اسناد

با استفاده از فرم “دائم کردن اسناد” می توان اسناد حسابداری را تا تاریخ مورد نظر کاربر دائم سازی نمود. منظور از دائم سازی اسناد، قفل کردن اسناد و جلوگیری از ویرایش و حذف اسناد است.

سیستم حسابداری محض

دائم کردن اسناد

با استفاده از فرم “انتقال موجودی کالا به سال مالی بعد” می توان بدون آنکه سال مالی موجود را ببندیم، موجودی مقداری و کاردکس کالاها را به سال مالی بعد انتقال داد. این امر به سبب ایجاد امکان صدور فاکتورهای خرید و فروش در سال جدید انجام می شود.

سیستم حسابداری محض

انتقال موجودی کالا به سال مالی بعد

با استفاده از فرم “بستن حساب ها” می توان در دو مرحله بستن حساب های موقت را در قالب سند سود و زیان، بستن حساب های دائم را در قالب سند اختتامیه و صدور سند افتتاحیه سال مالی بعد انجام داد.

سیستم حسابداری محض

بستن حساب ها