Sales system

سیستم خرید و فروش

– امکان صدور فاکتور خرید با شماره‌های دلخواه کاربر

– صدور شماره فاکتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار و بدون دخالت کاربر

– امکان ثبت فاکتور خرید در تاریخ‌های گذشته و مابین فاکتورها

– امکان اختصاص شماره سریال چاپی به هر فاکتور

– امکان مشاهده ریز وضعیت حساب فروشنده روی فاکتور خرید

– امکان مشاهده اطلاعات تکمیلی فروشنده (آدرس، کدپستی، تلفن، شماره همراه، فکس، کد ملی و …) روی فاکتور خرید

– امکان ورود کالا به نرم‌افزار با استفاده از تمامی دستگاه‌های بارکدخوان

– امکان انتخاب انبار کالا از روی فاکتور جهت اضافه‌شدن کالای خریداری شده به آن انبار

– مشاهده موجودی فعلی هر کالا در انبار قبل از ثبت فاکتور خرید

– امکان اختصاص سری ساخت به هر ردیف از کالاها در فاکتور به منظور انبارداری جداگانه هر سری از یک کالای مشخص در انبار

– امکان پیشنهاد قیمت خرید کالا توسط نرم‌افزار به کاربر (با تنظیمات انجام شده هنگام معرفی کالا)

– امکان درج تخفیف خرید (درصد یا مبلغ) روی هر ردیف از کالاها بصورت مستقل از کالاهای دیگر در فاکتور

– امکان محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی هر ردیف از کالاها بصورت مستقل از کالاهای دیگر با انتخاب کاربر

– امکان اضافه‌کردن اضافات و کسور (سایر هزینه‌های خرید از جمله هزینه حمل به فاکتور)

– صدور سند حسابداری مربوط به فاکتور، همزمان با ثبت فاکتور بصورت خودکار

– امکان مشاهده سند حسابداری هر فاکتور از روی فاکتور

– امکان مشاهده مانده تسویه نشده هر فاکتور از روی فاکتور

– امکان جستجوی هر فاکتور جهت ویرایش یا حذف از روی فاکتور

– امکان تسویه آنی فاکتور بصورت وجه نقد، چک روز و چک مدت‌دار

– چاپ فاکتور بلافاصله پس از ثبت در قالب‌های مختلف (A4 . A5 . ویژه و …)

– امکان کپی کردن اطلاعات هر فاکتور در فاکتور جدید

– امکان الصاق مستندات فاکتور از جمله، قرارداد، بارنامه، … به فاکتور

– امکان تعریف شرح‌های پیش فرض برای فاکتورها جهت افزایش سرعت در ثبت فاکتور

– امکان جستجوی فاکتورها بر اساس سال مالی، تاریخ ثبت، شماره فاکتور، کد کالا، مبلغ فاکتور و نام فروشنده

برگشت از خرید :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور برگشت از خرید نیز می شود

. امکان صدور فاکتور برگشت از خرید بر مبنای فاکتورهای خرید مختلف

پیش فاکتور فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول پیش فاکتور فروش نیز می شود

. صدور پیش فاکتور فروش بدون اعمال تغییر در مانده حساب مشتری و موجودی انبار

فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور فروش نیز می شود

. امکان صدور فاکتور فروش بر مبنای پیش فاکتورهای مختلف

برگشت از فروش :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور برگشت از فروش نیز می شود

. امکان صدور فاکتور برگشت از فروش بر مبنای فاکتورهای فروش مختلف

– امکان معرفی کالای تعمیری و خدمات، بدون تأثیر در موجودی کالا و انبارها

خرید خدمات :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور خرید خدمات نیز می شود

فروش خدمات :

. تمامی امکانات فاکتور خرید مشمول فاکتور فروش خدمات نیز می شود

– ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹ بصورت خودکار

– ساخت گزارش مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بصورت خودکار

– امکان معرفی N نرخ برای هر کالا

– گزارش فاکتورهای خرید

– گزارش فاکتورهای خرید به تفکیک فروشنده

– گزارش فاکتورهای خرید به تفکیک کالا

– گزارش فاکتورهای خرید تسویه نشده به تفکیک فروشنده

– گزارش فاکتورهای خرید تسویه شده به تفکیک فروشنده

– گزارش تخفیفات اقلامی خرید

– گزارش نحوه تسویه فاکتورهای خرید

– گزارش خرید فصلی

– گزارش مقایسه خرید به تفکیک ماه

– گزارش جمع کل خرید به تفکیک ماه

– گزارش فاکتورهای فروش

– گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک خریدار

– گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک کالا

– گزارش فاکتورهای فروش تسویه نشده به تفکیک خریدار

– گزارش فاکتورهای فروش تسویه شده به تفکیک خریدار

– گزارش تخفیفات اقلامی فروش

– گزارش نحوه تسویه فاکتورهای فروش

– گزارش فروش فصلی

– گزارش دریافت روی فاکتور فروش از طریق پایانه بانکی

– گزارش مقایسه فروش به تفکیک ماه

– گزارش مقایسه جمع کل فروش به تفکیک ماه

– گزارش سودوزیان به تفکیک کالا

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سیستم خرید و فروش

در نرم افزار حسابداری خبره با استفاده از سیستم خرید و فرش، می توان کلیه امور مربوط به خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فرش، پیش فاکتور فروش، فروش مبنایی، فروش فروشگاهی، برگشت از فروش فروشگاهی، خرید خدمات، فروش خدمات و … را انجام داد.

سیستم خرید و فروش

سیستم خرید و فروش

با استفاده از فرم “خرید” امکان ثبت خرید مواد و کالا در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “خرید” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای خرید، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل فروشنده روی فاکتور، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

همچنین با ثبت فاکتور خرید، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

خرید

کارکرد فرم “برگشت از خرید” دقیقا معکوس فرم “خرید” است. با این تفاوت که این امکان به فرم اضافه شده است که می توان برگشت از خرید را بر مبنای خریدی که انجام شده، ثبت نمود. به عبارت دیگر می توان مشخص کرد که برگشت از خرید انجام شده دقیقا از کدام فاکتور خرید بوده است.

سیستم خرید و فروش

برگشت از خرید

با استفاده از فرم “فروش” امکان ثبت فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

همچنین با ثبت فاکتور فروش، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش

کارکرد فرم “برگشت از فروش” دقیقا معکوس فرم “فروش” است. با این تفاوت که این امکان به فرم اضافه شده است که می توان برگشت از فروش را بر مبنای فروشی که انجام شده، ثبت نمود. به عبارت دیگر می توان مشخص کرد که برگشت از فروش انجام شده دقیقا از کدام فاکتور فروش بوده است.

سیستم خرید و فروش

برگشت از فروش

با استفاده از فرم “پیش فاکتور فروش” امکان ثبت پیشنهاد فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “پیش فاکتور فروش” می توان به امکان پیمایش بین پیش فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ پیش فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات پیش فاکتورها و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت اصلی پیش فاکتور فروش با فاکتور فروش، عدم ثبت سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار می باشد.

سیستم خرید و فروش

پیش فاکتور فروش

با استفاده از فرم “فروش مبنایی” امکان ثبت فروش محصول در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش مبنایی” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش مبنایی، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تنها تفاوت فرم “فروش مبنایی” با فرم “فروش” در این است که فرم “فروش مبنایی” حتما باید بر مبنای پیش فاکتوری که قبلا صادر شده است، ثبت شود.

همچنین با ثبت فاکتور فروش مبنایی، سند حسابداری و کاردکس ریالی و مقداری انبار آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش مبنایی

با استفاده از فرم “معرفی خدمات و کالای تعمیری” امکان معرفی خدماتی که شرکت در کنار فروش کالاهای خود می تواند به مشتریان ارائه دهد، وجود دارد. همچنین معرفی کالاهایی که مشتریان برای تعمیر به شرکت می آورند نیز از طریق این فرم انجام می شود.

در این فرم نام خدمت یا کالای تعمیری را به همراه مشخصات فنی آن و امکان مشخص کردن محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده وارد می کنیم.

سیستم خرید و فروش

معرفی خدمات

با استفاده از فرم “خرید خدمات” امکان ثبت خرید خدماتی که برای شرکت انجام می شود، در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “خرید خدمات” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای خرید خدمات، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده تراز تفصیل فروشنده روی فاکتور، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت عملکرد فرم “خرید خدمات” با فرم “خرید” در این است که با ثبت فرم “خرید خدمات”، کاردکس ریالی و مقداری انبار تغییر نمی کند.

همچنین با ثبت فاکتور خرید خدمات، سند حسابداری آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

خرید خدمات

با استفاده از فرم “فروش خدمات” امکان ثبت فروش خدماتی که برای مشتری انجام می دهیم، در سیستم وجود دارد. از جمله امکانات فرم “فروش خدمات” می توان به امکان پیمایش بین فاکتورهای فروش، امکان انتخاب و تغییر نوع نرخ گذاری، امکان مراجعه مستقیم به سند حسابداری، امکان اختصاص سریال چاپی، امکان محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، امکان افزوده اضافات و کسورات به فاکتور، امکان اعمال تخفیف اقلامی روی هر کالا، امکان مشاهده موجودی کالا روی فاکتور، امکان مشاهده تراز تفصیل خریدار روی فاکتور، امکان محاسبه پورسانت فروش برای دو بازاریاب، امکان اعمال تخفیف گروهی، امکان ضمیمه کردن فایل های متعدد به فاکتور، امکان چاپ فاکتور با اشکال مختلف، امکان کپی کردن اطلاعات فاکتورها، امکان تسویه نقدی و چکی فاکتور و بسیاری امکان دیگر.

تفاوت عملکرد فرم “فروش خدمات” با فرم “فروش” در این است که با ثبت فرم “فروش خدمات”، کاردکس ریالی و مقداری انبار تغییر نمی کند.

همچنین با ثبت فاکتور فروش خدمات، سند حسابداری آن نیز ثبت می شود.

سیستم خرید و فروش

فروش خدمات

با استفاده از فرم “ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹” امکان ساخت فایل اکسس مورد نظر سازمان امور مالیاتی، بصورت خودکار وجود دارد. با آماده شدن فایل اکسس مورد نظر بوسیله نرم افزار خبره، تنها کافی است با سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده، فایل مورد نظر را آپلود کنیم.

سیستم خرید و فروش

ایجاد فایل خرید و فروش فصلی – ماده ۱۶۹

با استفاده از فرم “گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده” امکان ساخت گزارش خرید و فروش فصلی به همراه مالیات و عوارض هر فصل به تفکیک هر خرید و فروش، بصورت خودکار وجود دارد.

سیستم خرید و فروش

گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده

با استفاده از فرم “معرفی انواع نرخ کالا” می توان عنوان های مختلفی برای نرخ گذاری کالاها معرفی کرد. معرفی انواع نرخ براحتی توسط کاربر سیستم صورت می گیرد و تعداد آن محدودیتی ندارد.

سیستم خرید و فروش

انواع نرخ گذاری کالا

با استفاده از فرم “نرخ گذاری کالا”، این امکان وجود دارد که برای هر کالا، نرخ های (قیمت های) مختلفی تعریف کرد. این نرخ ها می تواند نرخ فروش عمومی، نرخ فروش عمده، نرخ فروش جزئی، نرخ فروش به همکار و … باشد. همچنین می توان برای هر نرخ تاریخ مؤثر تعریف کرد. منظور از تاریخ مؤثر تاریخی است که آن نرخ باید روی کالاها اعمال شود. به عنوان مثال می توان از امروز نرخ های جدیدی را که باید از هفته بعد روی کالاها اعمال شود را وارد سیستم نمود.

سیستم خرید و فروش

نرخ گذاری کالا

با استفاده از فرم “تعریف اضافات و کسورات” می توان اضافات و کسورات مورد نیاز روی فاکتورهای خرید و فروش را تعریف نمود. در این فرم می توان اینکه هر یک اضافات مورد نظر مشمول مالیات و عوارض می شوند و همینطور اینکه بازاریاب اول و دوم از این اضافات سهمی می برند هم مشخص نمود.

سیستم خرید و فروش

 

cialis 40 mg pharmacy how to purchase cialis cialis 40mg online

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>