شرکت خدمات مالی و حسابداری تدبیر حساب میزان

تعرفه حسابداری – شرکت خدمات مالی و حسابداری تدبیر حساب میزان

تعرفه حسابداری

تعرفه حسابداری

ردیف نوع خدمت حداقل درآمد (ریال) حداکثردرآمد (ريال) مبلغ خدمت (ريال)
1 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده صفر 1.000.000.000 رایگان
2 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 1.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000
3 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 5.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000
4 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 10.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000
5 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 15.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000
6 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 20.000.000.000 25.000.000.000 35.000.000
7 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000
8 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 30.000.000.000 35.000.000.000 38.000.000
9 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 35.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000
10 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 40.000.000.000 45.000.000.000 40.000.000
11 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 45.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000
12 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 50.000.000.000 70.000.000.000 50.000.000
13 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 70.000.000.000 100.000.000.000 65.000.000
13 اظهارنامه،دفاتر، ارزش افزوده 100.000.000.000 به بالا توافقی
توضیحات :
ضمناً مشاوره پیمانکاران (جهت انجام عملیات مالی ،شرکت در مزایده و مناقصه ، اخذ کد بورس ، دریافت تسهیلات بانکی و ثبت شرکتهای و تغییرات ، افزایش وکاهش سرمایه ، طرح های توجهی فنی اقتصادی و مالی ،رتبه بندی و ......) محترم به همراه دفاعیه پرونده مالیاتی و ارزش افزوده همان سال که قرار داد منعقد می‌شود جزء خدمات رایگان این شرکت می باشد